Aktualności: Działania społeczne

500 000 zł na zdrowie

21 listopada 2022

Z budżetu miasta regularnie przeznaczamy środki na działania związane z szeroko pojętym zdrowiem i aktywizacją stargardzian z różnych grup społecznych. W 2023 r. i 2024 r. wydamy na to łącznie prawie pół miliona złotych. Do 7.12. (środa) trwa konkurs ofert dla podmiotów, które chcą realizować u nas takie zadania.

Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na wsparcie osób walczących z alkoholizmem i uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. W tym przypadku pomocą zostaną objęci także członkowie ich rodzin. W ramach konkursu można również otrzymać środki na aktywizację i rozwój seniorów, prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami oraz działania edukacyjne i profilaktyczne.

Oferty są przyjmowane do 7.12. (środa). Dokumenty można składać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego (ul. S. Czarnieckiego 17, pokoje 24 i 26) lub przesłać pocztą na adres UM. Szczegółowe informacje o konkursie i wzór oferty są tutaj. Decyzje komisji konkursowej poznamy jeszcze w tym roku.

Zdjęcie: pexels.com