Strona głównaWpisyTurystyka i rekreacja80 000 zł dla działkowców

Aktualności: Turystyka

80 000 zł dla działkowców

5 marca 2021

Do 31.03. (środa) można zgłaszać swoje propozycje do konkursu ofert na realizację zadań związanych z rozwojem Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Na zarządców stargardzkich ROD-ów czeka w sumie 80 000 zł. Dzięki dofinansowaniu od miasta mogą np. wykonać nowe ogrodzenie, zainstalować monitoring lub zmodernizować parkingi.

W konkursie mogą wziąć udział stowarzyszenia prowadzące Rodzinne Ogrody Działkowe. Formularz oferty oraz wzór sprawozdania można pobrać z załączników poniżej. Do wniosku trzeba jeszcze dołączyć kilka dokumentów: potwierdzenie prawa do władania nieruchomością, potwierdzenie umocowania do reprezentowania wnioskodawcy, oświadczenie, że ROD nie działa w celu osiągnięcia zysku oraz oświadczenie prezesa ROD o dostępności konkretnego terenu dla stargardzian. Oferty są przyjmowane w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego przy ul. S. Czarnieckiego 17. Wyniki konkursu będą opublikowane w połowie kwietnia.

Dotacje celowe posłużą przede wszystkim na budowę lub modernizację infrastruktury na stargardzkich ROD-ach. Może to być np. utwardzenie dróg dojazdowych, remont instalacji wodociągowej, wymiana ogrodzenia albo montaż kamer. W naszym mieście jest 10 Rodzinnych Ogrodów Działkowych. To miejsca wypoczynku i rekreacji tysięcy stargardzian w różnym wieku. Ogródki działkowe pełnią również istotną funkcję ekologiczną – wpływają pozytywnie na mikroklimat i poprawiają czystość powietrza.

Zdjęcie: Tadeusz Surma/archiwum

ROD – oferta realizacji zadania

ROD – wzór sprawozdania