Aktualności: Sprawy urzędowe

Absolutorium dla prezydenta

30 czerwca 2020

Radni Rady Miejskiej udzielili absolutorium prezydentowi Rafałowi Zającowi. Tym samym przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu miasta. To oznacza także, że całoroczna praca prezydenta została oceniona pozytywnie. Za udzieleniem absolutorium głosowali wszyscy radni obecni na XVIII sesji Rady Miejskiej.

– Zawsze będę podkreślał, że jedna osoba nie jest w stanie zrealizować żadnego wielkiego wyzwania. Każde z nich wymaga kompetentnych ludzi w najbliższym otoczeniu. Mądrość zbiorowa i chęć podejmowania wyzwań są bardzo ważne. Dziękuję moim wszystkim współpracownikom, zarówno z urzędu, jak i ze spółek oraz jednostek miasta. Jestem wdzięczny również radnym Rady Miejskiej. To oni chcą dyskutować o Stargardzie, o zmianach i rozwoju, które służą nam wszystkim. Konstruktywna wymiana poglądów oraz wspólne wypracowywanie porozumienia przynoszą korzyści dla mieszkańców. Bez wątpienia istotne jest też wsparcie od naszych reprezentantów w rządzie, ale również to płynące z urzędów: wojewódzkiego i marszałkowskiego. Znaczenie ma także na pewno współpraca w ramach Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego i z miastami partnerskimi – mówi prezydent Rafał Zając.

W Stargardzie do końca 2019 roku dochody ogółem wykonano w 100,15% (ponad 327 000 000 zł). W ramach dochodów własnych najważniejszą pozycję stanowiły dochody z podatków i opłat (56%). Rok 2019 zakończyliśmy nadwyżką, która wyniosła przeszło 11 000 000 zł. Na wydatki majątkowe w 2019 r. przeznaczono przeszło 44 000 000 zł.

– W każdym miejscu urzędu, w naszej każdej jednostce organizacyjnej mamy tożsamość celów. To pełna identyfikacja ze strategią rozwojową Stargardu – podsumowuje prezydent Rafał Zając.

Zdjęcia: UM w Stargardzie