Aktualności: Sprawy urzędowe

Azbest zlikwidowany

1 grudnia 2021

Ponad 53 tony szkodliwego azbestu zniknęło z prawie 70 nieruchomości w całym Stargardzie. Niebezpieczne odpady zostały odebrane od stargardzian i później unieszkodliwione. Pieniądze na ten cel popłynęły z budżetu miasta, ale zdobyliśmy też dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Łącznie z dachów w Stargardzie – zarówno z domów mieszkalnych, jak i altanek działkowych – zniknęły prawie 53,5 tony azbestu. W ramach działań pokrycie zawierające ten materiał zostało zdemontowane, odebrane od właścicieli nieruchomości, a potem zutylizowane. To niebezpieczne odpady, które nie mogą trafić do innych śmieci. Ich unieszkodliwieniem zajmują się profesjonalne firmy.

Akcja likwidacji azbestu kosztowała łącznie ponad 53 000 zł. WFOŚiGW dofinansował działania miasta, przekazując na ten cel przeszło 17 600 zł.

Zdjęcie: bazaazbestowa.gov.pl