Aktualności: Działania społeczne

Będą się uczyć samodzielności

26 sierpnia 2020

Zakończył się kompleksowy remont kolejnego mieszkania wspomaganego w naszym mieście. Już wkrótce zamieszkają w nim osoby z zaburzeniami rozwoju, w tym również z autyzmem i zespołem Aspergera. Pod okiem doświadczonych opiekunów będą się uczyć wykonywania codziennych domowych czynności.

– Tego rodzaju wsparcie jest ważne zarówno dla samych lokatorów tego mieszkania, ale również dla ich rodzin. Wytchnienie od codziennej opieki bez wątpienia okaże się bardzo potrzebne. Stargard poszerza wachlarz mieszkalnictwa wspomaganego. To sprawia, że stajemy się coraz lepszym miastem do życia dla ludzi z różnych grup społecznych – mówi prezydent Rafał Zając.

Osoby z autyzmem zamieszkają w odnowionym lokalu w jednej ze zmodernizowanych kamienic. W ramach unijnego projektu „Azymut – Samodzielność” przeprowadzono gruntowny remont trzypokojowego mieszkania. Pozyskano także środki na pełne wyposażenie oraz szkolenia dla opiekunów. Pierwsi lokatorzy pojawią się tam jeszcze w tym roku. Będą to osoby pełnoletnie, które rozpoczną naukę samodzielnego życia. Zadbają o nich wykwalifikowani terapeuci z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego stargardzkiego oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu.

Kolejne mieszkanie wspomagane powstało w kamienicy Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. W naszym mieście od lat z powodzeniem realizujemy tego typu projekty. Na wsparcie mogą liczyć m.in. osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy, a także osoby wychodzące z bezdomności oraz młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą.

Mieszkalnictwo wspomagane w Stargardzie jest uznawane za wzór dla innych miast w Polsce, które wprowadzają u siebie podobne rozwiązania.

Zdjęcia: UM w Stargardzie