Aktualności: Działania społeczne

Będą wdrażać i monitorować

21 kwietnia 2022

W ubiegłym roku radni Rady Miejskiej przyjęli Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Stargardu na lata 2021 – 2027. Dokument obejmuje wszystkie obszary polityki społecznej, które wpływają na poprawę funkcjonowania mieszkańców. Jednym z założeń strategii jest powołanie zespołu ds. jej wdrażania i monitoringu. Znamy już wszystkich członków.

W skład Zespołu ds. wdrażania i monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Stargardu na lata 2021-2027 wchodzą:

Ewa Sowa – zastępca prezydenta, przewodnicząca zespołu,

Sebastian Lewkowicz – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej,

Maja Wacławczyk – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej,

Bronisław Stefanowicz – Dyrektor Wydziału Edukacji,

Marek Brodowski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,

Małgorzata Wójcik-Bąk – Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji,

Krystyna Smolarek – Przewodnicząca Komisji Społecznej Rady Miejskiej,

Sylwia Raszke – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

Joanna Machocka – Kierownik Działu ds. Rodziny i Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

Aneta Szumska – Kierownik Działu ds. Seniorów i Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

Przemysław Urbański – Kierownik Biura Przydziału i Zamiany Mieszkań Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego,

Jadwiga Dąbrowska – Członek Zarządu Stowarzyszenia „Potrzebny Dom” w Stargardzie,

Marek Stankiewicz – Prezes Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Stargardzie,

Anna Cokan – Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Stargardzie,

Agnieszka Hołubowska – Dyrektor Centrum Socjalnego Caritas w Stargardzie,

Zbigniew Mycyk – Prezes Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Zachodniopomorskiego, Koła w Stargardzie,

Aniela Petryka – Skarbnik Zarządu Koła Terenowego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Stargardzie,

Wanda Wysocka – Przewodnicząca Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stargardzie,

Stanisław Bartosik – Prezes Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Stargardzie.

Do zadań nowopowstałego zespołu należy przede wszystkim regularna ocena stopnia realizacji konkretnych działań. Po zapoznaniu się z roczną informacją o wykonaniu strategii przygotuje sprawozdanie. W pracach zespołu mogą również brać udział np. przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji zajmujących się szeroko rozumianą polityką społeczną.

Całą Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Stargardu na lata 2021 – 2027 można znaleźć tutaj (do pobrania z pliku Załącznik do uchwały w sprawie przyjęcia Strategii).

Zdjęcie: pexels.com