Aktualności: Biznes

Będzie wsparcie dla przedsiębiorców

19 marca 2019

Ułatwienie kontroli celnej, szeroka pomoc w zakresie prawa podatkowego, dostęp do Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych – to tylko niektóre z wielu korzyści, jakie zyskają stargardzkie firmy. Prezydent Rafał Zając podpisał porozumienie z Jarosławem Grzelakiem, dyrektorem Izby Administracji Skarbowej.

– W Stargardzie oferujemy wiele zachęt dla przedsiębiorców. Korzyści płynące z podpisania tego porozumienia mogą być kolejnym argumentem za lokalizacją nowych inwestycji w naszym mieście. Cieszę się z dobrej współpracy z IAS – mówi prezydent Rafał Zając.
Chodzi m.in. o to, żeby przedsiębiorcy działający w Stargardzie mogli być bardziej konkurencyjni – na rynku polskim i zagranicznym. Właściciele firm otrzymają szeroką pomoc. Wsparcie dotyczy zarówno już działających, jak i nowych podmiotów. Będą mogli uzyskać wsparcie w otrzymaniu świadectwa „Upoważniony Przedsiębiorca – AEO”. To certyfikat pozwalający na korzystanie z uproszczeń w ramach przepisów celnych. Świadczy też o wiarygodności firmy, co wiąże się z mniejszą liczbą kontroli towarów i dokumentów.

Przedsiębiorcy dostaną także pomoc w korzystaniu z Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. To internetowy serwis IAS, który dotyczy handlu zagranicznego. Na PUESC można także założyć konto w usłudze e-Klient. Dzięki temu firma otrzyma indywidualny numer EORI, pomocny w kontaktach ze Służbą Celną w Polsce i na terenie Unii Europejskiej. Wszystko po to, by ułatwić stargardzkim przedsiębiorcom wejście na zagraniczne rynki.

Kolejny element współpracy w ramach porozumienia to przygotowanie „Podręcznika dla Przedsiębiorców”. Publikacja będzie zawierać informacje o prawie podatkowym, jak i zagadnienia dotyczące handlu z zagranicą.

Wsparcie dla stargardzkich firm obejmuje także organizację spotkań, szkoleń i konferencji. Podczas rozmów będzie można poznać aktualne przepisy prawa podatkowego i celnego, a także zdobyć wiedzę o funkcjonowaniu parków przemysłowych. Wszystkie działania skupiają się na szeroko pojętym rozwoju lokalnych przedsiębiorstw. W szczególności dotyczą zwiększenia współpracy polskich firm z zagranicznymi odbiorcami.

Zdjęcia: UM w Stargardzie