Aktualności: Sprawy urzędowe

Bezpieczniej na ul. Lotników

24 grudnia 2019

Mieszkańcy os. Kluczewo mogą już korzystać z nowego chodnika. Ciąg pieszy pojawił się na wysokości przejazdu kolejowego. Miejsce zostało odpowiednio oznakowane. Dzięki temu piesi są bardziej bezpieczni.

Wartość prac w tym miejscu to ponad 118 000 zł. Wcześniej przy przejeździe była nieutwardzona ścieżka, z której często korzystali mieszkańcy. W ramach inwestycji wykonano roboty ziemne i warstwy podbudowy. Nawierzchnia nowego chodnika i zjazdu z ul. Lotników powstała z kostki betonowej bezfazowej i kostki kamiennej. Dodatkowo wyregulowano istniejące studzienki infrastruktury technicznej.

Również na samym przejściu kolejowym pojawiła się nowa nawierzchnia. Została wykonana z płyt CBP. To komfortowe rozwiązanie zarówno dla pieszych, jak i osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz wózków dziecięcych. Ustawiono także dobrze widoczne, biało-czerwone barierki, które zwiększają bezpieczeństwo pieszych. Ich montaż został uzgodniony przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ostatnim etapem prac były roboty porządkowe i zakładanie zieleńców.

Zdjęcia: UM w Stargardzie