Aktualności: Edukacja

Doceń policjantów ze Stargardu

14 marca 2019

Można zgłaszać swoich faworytów do kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł”. Jego celem jest wyróżnienie funkcjonariuszy szczególnie zaangażowanych w pomoc ofiarom przemocy w rodzinie.

To już 12. edycja tego wydarzenia. Dotychczas nagrodzono 55 policjantów. Byli to zarówno funkcjonariusze służby prewencyjnej, jak i kryminalnej. Laureaci wyróżnili się skutecznością w zwalczaniu przemocy domowej. Doceniono także szeroką pomoc niesioną ofiarom.
Szansę na docenienie mają też policjanci ze Stargardu. Zgłoszenia może dokonać każdy, kto chciałby wyróżnić wyjątkowego funkcjonariusza – osoby indywidualne, ale także instytucje lub organizacje. Najważniejsze jest uzasadnienie kandydatury. Trzeba podać przykład konkretnych działań będących wsparciem dla ofiar przemocy rodzinnej.

Organizatorem konkursu „Policjant, który mi pomógł” jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Zgłoszenia można nadsyłać na adres e-mail: pogotowie@niebieskalinia.pl lub pocztą: „Niebieska  Linia”,  02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 13 do 31.05. (piątek).

Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj. Więcej informacji oraz regulamin konkursu na stronie www.policjant.niebieskalinia.pl.

Plakat: www.policjant.niebieskalinia.pl