Aktualności: Sprawy urzędowe

Dołącz do żołnierzy, oddaj krew

23 marca 2022

12 Brygada Zmechanizowana zaprasza żołnierzy, funkcjonariuszy i wszystkich chętnych stargardzian do udziału w akcji krwiodawstwa. Najbliższa okazja do oddania krwi będzie we wtorek (29.03.) w Klubie Wojskowym przy ul. 11 Listopada 22. Początek o 9:00.

W akcji organizowanej przez żołnierzy mogą wziąć udział wszyscy pełnoletni, zdrowi mieszkańcy naszego miasta. Jednorazowo od dawcy pobiera się około 450 ml płynu. Krew można oddawać jednorazowo, kilkukrotnie – z dłuższymi przerwami, a także regularnie. W przypadku dodatkowych pytań można zadzwonić – 512 485 290 lub wysłać e-mail na adres: 2bsaphdk@wp.pl.

Krwiodawstwo to przede wszystkim pomoc potrzebującym, ale również korzyści dla samych dawców. Już po oddaniu 6 litrów można otrzymać odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi. HDK mają np. pierwszeństwo przy zapisywaniu na wizyty do lekarzy specjalistów. Informacje o akcjach organizowanych przez Wojskowy Klub HDK PCK „Saper” są tutaj.