Aktualności: Działania społeczne

Doradzą i wesprą

16 września 2022

Znamy już pełny skład kolejnej kadencji Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zasiadają w niej członkowie organizacji pozarządowych, radni Rady Miejskiej oraz przedstawiciele prezydenta Stargardu. Ich głównym zadaniem jest opiniowanie projektów strategii rozwoju naszego miasta i wyrażanie swojego zdania w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych.

W skład nowej kadencji Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego wchodzą:

– Wiesław Spychalski – Stowarzyszenie „Potrzebny Dom”,

– Anna Cokan – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie

– Monika Konopczyńska – Fundacja Camerata Stargard,

– Joanna Woloch – Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością „Godna Przyszłość”,

– Janusz Tartanus – Stowarzyszenie Ludzi Bezdomnych i Samotnych Matek z Dziećmi im. dr Tomasza Judyma,

– Jan Korolczuk – Związek Ukraińców w Polsce Koło w Stargardzie

– Irena Nowakowska – Stowarzyszenie „Edukacja – Zdrowie – Aktywność”,

– Monika Kieliszak – radna Rady Miejskiej,

– Krystyna Smolarek – radna Rady Miejskiej,

– Wanda Wysocka – radna Rady Miejskiej,

– Ewa Sowa – zastępca prezydenta Stargardu,

– Małgorzata Wójcik-Bąk – dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Urzędu Miejskiego,

– Sebastian Lewkowicz – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego,

– Anna Masłocha – podinspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i wspierania osób starszych w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego.

MRDPP w takim składzie będzie działać do 2025 r.

Zdjęcie: UM w Stargardzie/archiwum