Aktualności: Sprawy urzędowe

Drogi na bieżąco

6 września 2021

Oprócz zaplanowanych, dużych i kosztownych inwestycji w Stargardzie wykonujemy też mniejsze prace w ramach bieżącego utrzymania ulic należących do miasta. Tam, gdzie to konieczne, wypełniane są ubytki. Nawierzchnia w niektórych miejscach jest wzmacniana. Remonty są zaplanowane lub wykonywane doraźnie – np. po ulewnych deszczach.

Nowa nawierzchnia pojawiła się na ul. J. Niemcewicza. Dwie warstwy mineralno-bitumiczne wzmocniły odcinek od ul. Głównej do ul. R. Traugutta. Dzięki temu – zwłaszcza w zbliżającym się okresie jesienno-zimowym – poprawi się komfort kierowców poruszających się po os. Kluczewo. Wartość prac na ul. J. Niemcewicza to ponad 130 000 zł. W ramach tej zaplanowanej inwestycji poprawiona zostanie też nawierzchnia na ul. Czeskiej i ul. Wileńskiej. Wykonawcą jest stargardzka firma EMULEX Kalinowski.

W ostatnim czasie wzmocniono także nawierzchnię na najbardziej zniszczonym fragmencie ul. H. Żybułtowskiej. Na odcinku kilkudziesięciu metrów położono tam warstwę mieszanki mineralno-bitumicznej. W planach jest też kolejny remont należącej do miasta części tej ulicy. Trzeba jednak pamiętać, że w pobliżu wciąż powstają kolejne bloki. Gruntowna modernizacja będzie możliwa dopiero po zakończeniu inwestycji dewelopera, który również powinien zadbać o dojazd dla mieszkańców.

Również w ramach bieżącego utrzymania ulic co roku wiosną naprawiane są zniszczenia po zimie. Drogowcy uzupełniają ubytki w całym mieście. Poprawiane jest też oznakowanie pionowe. Nowe, wyraźne linie oddzielają pasy jezdni, drogi dla rowerzystów i przejścia dla pieszych.

Zdjęcia: UM w Stargardzie