Aktualności: Kultura

Druga kadencja Rady Muzeum

29 września 2020

Radni Rady Miejskiej zatwierdzili skład nowej kadencji Rady Muzeum, która działa przy Muzeum Archeologiczno-Historycznym. 10 członków przez najbliższe cztery lata będzie opiniować działalność MAH. Posiedzenia Rady Muzeum odbywają się minimum raz na kwartał.

– Rady muzeum działają przy placówkach samorządowych – określa to ustawa. To organ, który na bieżąco czuwa nad prawidłową pracą naszego Muzeum Archeologiczno-Historycznego. Kolejnym zadaniem rady jest przyjmowanie sprawozdań, które przedstawia dyrektor. W tym roku rozpoczyna się następna, druga kadencja Rady Muzeum w Stargardzie – mówi Ewa Sowa, zastępca prezydenta.

W skład nowo wybranej rady wchodzą:

  • Ryszard Baloń,
  • Małgorzata Bojarska,
  • Damian Gralak,
  • Maciej Iwańkowicz,
  • Czesław Kwiatkowski,
  • Stanisław Michałowski,
  • Robert Pawlak,
  • Andrzej Pułaski,
  • Jerzy Waliszewski,
  • Jan Zenkner.

Poprzednia Rada Muzeum działała od 2016 r. Jej członkowie nadzorują nie tylko działalność edukacyjną MAH, ale także sprawdzają, czy zbiory są przechowywane i udostępniane w odpowiedni sposób. Dyrektor MAH ma też obowiązek przedłożyć radzie roczne plany działalności.

Zdjęcie: A. Bierca/Muzeum Archeologiczno-Historyczne