Strona głównaWpisyInneJak rodziła się „Solidarność”

Aktualności: Sprawy urzędowe

Jak rodziła się „Solidarność”

21 kwietnia 2021

Stargard jest jednym z 17 przystanków wystawy pokazującej początki NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. Prezentację przygotował Instytut Pamięci Narodowej. W naszym mieście ekspozycję można obejrzeć przy ul. S. Wyszyńskiego.

– Ta wystawa to dobra okazja, żeby oddać cześć rolnikom, którzy lata temu walczyli tutaj o zatrzymanie w polskich rękach ogromnego potencjału, jakim jest cukier. Chciałbym, żeby ekspozycja przywoływała pamięć także o tamtych wydarzeniach. Może być również podziękowaniem za rolę, jaką rolnicy odegrali w życiu społeczno-gospodarczym – także Stargardu. Warto też wspomnieć o całkiem niedawnych protestach, które doprowadziły do ograniczeń w obrocie ziemi. Również wtedy stargardzki akcent był bardzo silny – mówi prezydent Rafał Zając.

Wystawa składa się z części regionalnej i ogólnopolskiej. Powstała z okazji 40. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Na planszach w naszym mieście pojawiły się informacje o działaczach z dawnych województw: szczecińskiego, gorzowskiego i koszalińskiego. Na powstanie rolniczego ruchu w regionie wpływ miały przede wszystkim strajki sierpniowe w 1980 r.

Wystawy zainstalowano w kilkunastu polskich miastach. Ekspozycję można obejrzeć w Stargardzie (do 6.05., czwartek), ale także m.in. w Gdańsku, Bydgoszczy, Poznaniu i Rzeszowie. 12.05. (środa) wszystkie publikacje staną na placu J. Piłsudskiego w Warszawie.

Zdjęcia: UM w Stargardzie