Aktualności: Sprawy urzędowe

Jak segregować bioodpady

17 stycznia 2020

Od ponad dwóch tygodni inaczej segregujemy odpady powstające w naszych domach. Najważniejsza zmiana to wprowadzenie nowej frakcji – tzw. bioodpadów. Wyjaśniamy, co powinno trafiać do brązowych pojemników i worków.

W Stargardzie bioodpady zbieramy następująco:

– bioodpady – odpady kuchenne – w brązowych pojemnikach,

– bioodpady – odpady zielone – w brązowych workach.

Odpady zielone zbieramy tak jak dotychczas. Nowością są odpady kuchenne, które od 1.01.2020 r. musimy wydzielać i zbierać osobno do brązowych pojemników.

Każda nieruchomość została wyposażona w brązowy pojemnik, do którego musimy wrzucać resztki jedzenia, owoce, warzywa, a w tym np. części zielone, obierki, skórki, skorupki od jajek i ogryzki – czyli wszystko co można poddać kompostowaniu.

Pamiętajmy, że odpady te trzeba wyrzucać bez opakowań (woreczków, folii, tacek, itp.).

Do brązowego pojemnika zdecydowanie nie wolno również wlewać płynnych odpadów kuchennych (np. zupy, sosy, olej jadalny), ani wrzucać mięsa, wędlin, ryb i kości.

SEGREGACJA ODPADÓW PO NOWEMU:

POJEMNIK/WOREK NIEBIESKI: suchy papier, tektura, gazety, czasopisma, torby papierowe, zeszyty, złożone kartony.

POJEMNIK/WOREK ŻÓŁTY: opakowania z tworzyw sztucznych, np. butelki, reklamówki, worki foliowe, opakowania wielomateriałowe, np. kartony po soku lub mleku, puste puszki, plastikowe zakrętki i kapsle.

POJEMNIK/WOREK ZIELONY: szklane opakowania, np. słoiki i butelki (bez zakrętek i zawartości).

POJEMNIK BRĄZOWY: stałe odpady kuchenne w postaci resztek żywności, np. owoce i warzywa, ogryzki, obierki, skorupki jajek, torebki od herbaty, stare pieczywo i inne przeterminowane artykuły spożywcze bez opakowań.

UWAGA: do każdego z tych pojemników/worków nie można wrzucać opakowań, odpadów w postaci wędlin, mięsa, kości i ryb oraz produktów płynnych, np. zup.

WOREK BRĄZOWY: odpady zielone w postaci drobnych gałązek, kwiatów, trawy i liści.

Właściciele nieruchomości jednorodzinnych kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, mogą skorzystać ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4,00 zł.

Co się stanie gdy będę korzystać z ulgi?

Nieruchomość nie będzie wyposażana w pojemnik brązowy.

Nie będą dostarczane, ani odbierane worki brązowe.

Odpady, których nie da się kompostować w przydomowym kompostowniku (np. gałęzie, krzewy, drzewka), będzie można samodzielnie zawieźć do EKOPUNKTU przy ul. Bogusława IV 15.

Grafiki: ZUK w Stargardzie