Strona głównaWpisyInneJednogłośne absolutorium

Aktualności: Sprawy urzędowe

Jednogłośne absolutorium

21 czerwca 2022

Prezydent Rafał Zając już po raz piąty uzyskał absolutorium. Radni Rady Miejskiej byli w tej sprawie jednogłośni. Czerwcowa sesja jest bardzo ważna. Ocenie podlega wtedy całoroczna praca prezydenta. Zapada też decyzja, czy budżet Stargardu w minionym roku został prawidłowo zrealizowany. Udzielenie absolutorium to również poparcie kierunku, w którym rozwija się nasze miasto.

– Absolutorium, którego mi udzielono, jest wynikiem pracy całego sztabu ludzi. Dziękuję wszystkim moim współpracownikom, organizacjom pozarządowym, radnym i mieszkańcom. Mimo licznych trudności działając razem zamknęliśmy minionych 12 miesięcy naprawdę pozytywnie. Startowaliśmy z deficytowym budżetem, a zakończyliśmy rok z nadwyżką – mówi prezydent Rafał Zając.

Budżet Stargardu był osłabiony przede wszystkim przez spadek wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych. – Mimo wszystko realizowaliśmy dalej strategię, czyli zrównoważony rozwój miasta z jego filarem – rozwojem gospodarczym i nadal inwestowaliśmy w poprawę jakości życia stargardzian.  Wyzwań związanych z działalnością bieżącą i inwestycjami było mnóstwo – dodaje prezydent i przypomina o trwającej pandemii, która też przekładała się na finanse Stargardu. – To był kolejny rok, w którym uczyliśmy się reagować na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość w kontekście pandemii koronawirusa. Dawało to naprawdę konkretne obciążenia w funkcjonowaniu miasta. Ponownie stanęliśmy przed wyzwaniem poradzenia sobie z zabezpieczeniem potrzeb mieszkańców, ale także działalności bieżącej i inwestycji – mówi prezydent Rafał Zając.

Te ostatnie nie zwolniły, co przełożyło się bezpośrednio na wciąż rosnącą liczbę miejsc pracy. – W raporcie za 2020 r. w obu parkach przemysłowych było ich ponad 7000. W 2021 r. już 8600. To dynamiczny przyrost jeszcze przed oddaniem kolejnych dużych inwestycji. Nasze parki wciąż się rozbudowują, dlatego jestem przekonany, że w następnych latach będziemy notować kolejne wzrosty – mówi prezydent.

W Stargardzie w 2021 r. dochody ogółem wyniosły prawie 395 000 000 zł. W ramach dochodów własnych najważniejszą pozycję stanowiły dochody z podatków i opłat (48%). Nasze wydatki ogółem to niemal 382 000 000 zł. Ubiegły rok zakończyliśmy z nadwyżką w budżecie – prawie 13 000 000 zł.

– Zapewniam, że w Stargardzie poza inwestycjami pamiętamy też o innych dziedzinach życia mieszkańców. To chociażby oświata, polityka społeczna, sport, kultura, historia i organizacje pozarządowe. Realizacja bardzo wielu projektów w tych obszarach jest możliwa również dzięki temu, że niezwykle sprawnie pozyskujemy środki zewnętrzne z różnych źródeł. Jestem wdzięczny wszystkim uczestniczącym w wykonaniu tego planu – podsumowuje prezydent Rafał Zając.

Zdjęcia: Paweł Bieg