Aktualności: Sprawy urzędowe

Jest umowa na Książnicę

9 stycznia 2020

Miasto zdobyło prawie 4 000 000 zł dofinansowania na rewitalizację Książnicy Stargardzkiej. Oba budynki przy ul. Mieszka I zostaną wyremontowane. Placówka zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt, stając się miejscem ciekawych spotkań dla mieszkańców. Prezydent Rafał Zając podpisał z marszałkiem Olgierdem Geblewiczem umowę na dofinansowanie projektu, którego łączna wartość to ponad 8 000 000 zł.

– Podpisanie dzisiaj tej umowy to zwieńczenie kilku lat wytężonej pracy wielu osób. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego już wcześniej angażował się w duże inwestycje w Stargardzie. Cieszę się, że dzięki wspólnym staraniom jakość życia kulturalnego w naszym mieście oraz w całym województwie wciąż rośnie. Realizacja projektu rewitalizacji Książnicy umożliwi pełną dostępność placówki dla osób z niepełnosprawnościami, jak również dla seniorów. To także poszerzenie oferty edukacyjnej skierowanej do różnych grup społecznych – mówi prezydent Rafał Zając.

Na kompleksowy remont biblioteki czekało wielu stargardzian. – Książnica już teraz wykracza w swojej aktywności poza tradycyjną działalność. To miejsce szeroko pojętej edukacji i kultury. Pracownicy organizują warsztaty, spotkania autorskie, wydarzenia kulturalne, które na stałe wpisały się w miejski kalendarz – dodaje prezydent Rafał Zając. Oferta jest skierowana do szerokiego grona odbiorców, a po remoncie pracownicy będą mogli działać jeszcze lepiej. W planach są m.in. zajęcia dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Książnica stanie się biblioteką zaangażowaną społecznie – w Pracowni Kreatywności mieszkańcy rozwiną swoje zainteresowania i pasje. Pojawią się też aktywności dedykowane osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. To szansa na wszechstronny rozwój i motywacja do nauki. – Rewitalizacja to nie tylko ingerencja w infrastrukturę, ale także nadawanie nowych impulsów do działania. Cieszę się, że ten projekt ma wielowymiarowy aspekt społeczny. Trzymam kciuki za realizację inwestycji w pełnym zakresie – mówi marszałek Olgierd Geblewicz.

Zdecydowanie poprawi się wygląd obu budynków. Zostaną wyremontowane – projekt zakłada odtworzenie historycznej linii zabudowy. Zwiększona będzie funkcjonalność zarówno zabytkowej kamienicy, jak i nowszego obiektu. Budynki zostaną przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, dzięki czemu jeszcze więcej mieszkańców będzie mogło odwiedzać Książnicę.

Zrewitalizowana biblioteka uzupełni ofertę Stargardzkiego Centrum Nauki. Książnica zyska miano Multikreatywnego Centrum Postaw Twórczych. Stanie się miejscem ciekawych spotkań i zajęć, ale też zaproponuje mieszkańcom odpoczynek i okazję do integracji osób w różnym wieku, pochodzących z różnych grup społecznych. Wartość projektu to ponad 8 000 000 zł. Dotacja z Unii Europejskiej wynosi prawie 4 000 000 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to 2022 r.

Zdjęcia: UM w Stargardzie