Strona głównaWpisyDziałania społeczneJesteśmy Liderem Współpracy

Aktualności: Działania społeczne

Jesteśmy Liderem Współpracy

20 września 2022

Stargard od lat aktywnie działa z organizacjami pozarządowymi, dzięki czemu pomoc i wsparcie otrzymują mieszkańcy z różnych grup społecznych i o różnych potrzebach. Teraz nasza aktywność została doceniona w skali całego województwa. Prezydent Rafał Zając odebrał główną nagrodę dla Samorządowego Lidera Współpracy z NGO. Wyróżnienie zdobyliśmy w konkursie organizowanym przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

– Ta nagroda to docenienie wszystkich działań podejmowanych przez nas dla organizacji pozarządowych i tego, co robimy wspólnie z nimi. Takie wyróżnienia potwierdzają, że system wsparcia dla NGOs, który zbudowaliśmy w Stargardzie, może być i jest przykładem dobrych praktyk dla wielu innych miast, nie tylko w regionie. Nagroda mobilizuje nas też do dalszych działań w tym zakresie. Szczególne podziękowania kieruję do członków stargardzkiego oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu, którzy zgłosili nas do konkursu – mówi prezydent Rafał Zając.

Komisja konkursowa szczególnie doceniła projekt „Azymut – Samodzielność”, realizowany w naszym mieście od 2018 r. To mieszkalnictwo wspomagane dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera. W komfortowym, w pełni wyposażonym lokalu podopieczni stargardzkiego oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu pod okiem wykwalifikowanych opiekunów uczą się samodzielności. Podobne mieszkania od wielu lat ułatwiają codzienne życie stargardzianom o szczególnych potrzebach – m.in. seniorom, osobom wychodzącym z bezdomności i o różnym stopniu niepełnosprawności. Nasz system mieszkalnictwa wspomaganego jest wzorem dla wielu innych samorządów w całej Polsce.

W 2021 r. miasto aktywnie współpracowało z 55 fundacjami i stowarzyszeniami, przeznaczając na różne zadania ponad 9 800 000 zł. Ich działania były bardzo szerokie – dotyczyły np. edukacji, sportu, kultury, turystyki i rekreacji. Organizacje pozarządowe są bardzo ważną częścią lokalnej społeczności. Ich członkowie doskonale znają potrzeby mieszkańców i wiedzą, gdzie należy skierować pomoc. Dodatkowo przedstawiciele NGOs mają realny wpływ na kształtowanie strategii rozwoju i polityki społecznej w Stargardzie. Zasiadają m.in. w Zespole Doradczym ds. Osób z Niepełnosprawnościami, Zespole Doradczym ds. Seniorów, Stargardzkiej Radzie Sportu i Miejskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

Oprócz tytułu Samorządowego Lidera Współpracy z NGO 2022 otrzymaliśmy również nagrodę w wysokości 10 000 zł. Pieniądze zostaną wykorzystane na dalsze działania naszych organizacji pozarządowych.

Zdjęcia: UM w Stargardzie