Aktualności: Działania społeczne

Kolejne pieniądze dla seniorów

14 maja 2019

Ponad 125 000 zł dofinansowania otrzymało miasto na placówki działające w ramach Programu „Senior+”. Dzięki dotacji jeszcze w tym roku powstanie kolejne miejsce stworzone specjalnie dla osób starszych. Nowy klub będzie na os. Kluczewo, gdzie już działa Kawiarenka Senioralna Międzypokoleniowa.

W Stargardzie funkcjonuje Dzienny Dom „Senior+”. To miejsce, w którym osoby starsze mają zapewnioną opiekę w ciągu dnia. Dodatkowo seniorzy uczęszczają na różne zajęcia. Wspólnie gotują, ćwiczą i poszerzają wiedzę o zdrowiu. Współpracują także z Muzeum Archeologiczno-Historycznym. Teraz Dzienny Dom „Senior+” otrzyma 72 000 zł dofinansowania. Będą środki na bieżącą działalność i organizację zajęć. Oferta jest przeznaczona dla osób niepracujących powyżej 60 r.ż. Aby zapisać się do Dziennego Domu „Senior +”, należy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 9A.
Kolejne pieniądze trafią do Klubu „Senior+”, który działa na os. Lotnisko z inicjatywy stowarzyszenia „Potrzebny Dom”. To ponad 18 000 zł. Jeszcze w tym roku na os. Kluczewo we współpracy z parafią św. Krzyża powstanie nowy Klub „Senior+”. Teraz seniorzy spotykają się tam w Kawiarence Senioralnej Międzypokoleniowej. Dzięki dofinansowaniu będą mogli rozszerzyć działalność. Na ten cel przeznaczono 35 000 zł. W najbliższym czasie przy kolegiacie otwarta zostanie Stargardzka Starówka – kolejne miejsce spotkań.

Miejsca stworzone specjalnie dla osób starszych to okazja do integracji i spędzenia czasu w ciekawy sposób. Seniorzy biorą udział w różnych zajęciach – m.in. uczą się obsługi komputera, grają w planszówki, wykonują prace plastyczne. To także dobre rozwiązanie dla osób samotnych. Dotacje na działalność tych placówek przyznawane są co roku w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

Zdjęcie: Tadeusz Surma/archiwum