Strona głównaWpisyInneKonsekwentnie zyskujemy

Aktualności: Sprawy urzędowe

Konsekwentnie zyskujemy

11 sierpnia 2021

W II kwartale 2021 r. zdobyliśmy ponad 11 700 000 zł środków zewnętrznych. Pochodzą z różnych źródeł i są przeznaczane na różne projekty. To wsparcie miejskich inwestycji, ale również bezpośrednia pomoc dla mieszkańców potrzebujących pomocy. Są również dofinansowania na kulturę, oświatę i ochronę środowiska.

W Stargardzie z sukcesami pozyskujemy pieniądze zarówno na realizację zupełnie nowych pomysłów, jak i działalność już funkcjonujących projektów. Tylko w przeciągu ostatnich trzech miesięcy udało się otrzymać wsparcie aż 20 razy. Zdobyte pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na budowę fragmentu obwodnicy północnej, która usprawni ruch drogowy w mieście. Dzięki środkom zewnętrznym stargardzianie mogą również korzystać z dofinansowania termomodernizacji domów w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego oraz wymiany starych pieców w programie „Czyste Powietrze”.

Na pieniądze z źródeł zewnętrznych może liczyć także stargardzka kultura. Zdobyte środki wspierają promocję polskiego filmu, aktywizują seniorów i wzmacniają twórczość artystyczną na obszarze transgranicznym. Dzięki dofinansowaniom dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 3 będą miały dodatkowe zajęcia, a nieco starsi uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 5 – nowy kompleks sportowo-rekreacyjny.

Pozyskane pieniądze wspomagają działalność Klubów „Senior+” i Dziennego Domu „Senior+”. Osoby w szczególnie trudnej sytuacji mogą liczyć na pomoc w opłatach za mieszkanie, a także dostarczenie żywności. Środki zewnętrzne są również przeznaczane na likwidację barier w dostępie dla osób z niepełnosprawnościami – przystosowanie toalet i zakup specjalnego podnośnika.

W ostatnim kwartale skuteczne w zdobywaniu dofinansowań były także miejskie jednostki: Stargardzkie Centrum Kultury, Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego, Przedszkole Miejskie nr 5, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji, Szkoła Podstawowa nr 2, Książnica Stargardzka i Muzeum Archeologiczno-Historyczne.

Na rozpatrzenie już czeka kilkanaście kolejnych wniosków. W Stargardzie pozyskujemy pieniądze z różnych źródeł – to zarówno projekty unijne, jak i wsparcie z programów rządowych, a także darowizny i pożyczki. Zawsze są wydawane na realizację zróżnicowanych projektów. Korzystają z nich stargardzianie w każdym wieku i o różnym stopniu sprawności.

Zdjęcie: UM w Stargardzie/archiwum