Aktualności: Sprawy urzędowe

Leśmiana – drogi będą przebudowane

2 lipca 2019

Już wkrótce poprawi się komfort poruszania po ul. Leśmiana. Odcinki dróg gruntowych zostaną przebudowane. Pojawi się nowa nawierzchnia bitumiczna i nawierzchnia z kostki betonowej. Wzdłuż ulicy zostaną także wykonane zamienne nasadzenia zieleni.

Roboty obejmą trzy odcinki dróg gruntowych ul. Leśmiana – łącznie ponad 500 m. Nawierzchnia jezdni zostanie odpowiednio wyprofilowana, z uwzględnieniem istniejących wjazdów na posesje. Prace podzielono na trzy etapy – ul. Leśmiana główna, południowa i północna. Na odcinku głównym i północnym pojawi się nawierzchnia bitumiczna, a fragment południowy zostanie wykonany z kostki brukowej. Przebudowa dróg ul. Leśmiana korzystnie wpłynie na komfort poruszania się w tej części miasta zarówno kierowców, jak i pieszych. Wzdłuż głównej jezdni wykonane będą nasadzenia zieleni. Pojawi się także odpowiednie oznakowanie poziome i pionowe.

Na wniosek mieszkańców na drodze głównej zamontowany zostanie także próg zwalniający. Bezpieczeństwo w tym miejscu poprawi się – kierowcy będą musieli ograniczyć prędkość.

Termin zakończenia prac to koniec października tego roku. Wykonawcą jest BUDPAK Paweł Szubert.

Zdjęcie: UM w Stargardzie