Aktualności: Sprawy urzędowe

Mamy kolejne miliony

15 października 2021

Jak co kwartał podsumowujemy środki, które miasto pozyskało z zewnątrz w ciągu ostatnich trzech miesięcy. To ponad 16 000 000 zł z różnych źródeł – dofinansowania unijne, rządowe, pożyczki i darowizny. Dzięki tym pieniądzom realizujemy następne inwestycje, wspieramy uczniów, osoby najbardziej potrzebujące, a także rozwijamy kulturalną ofertę Stargardu.

Środki zewnętrze umożliwiły budowę kolejnych mieszkań dla stargardzian i dopłaty do czynszu dla najbardziej potrzebujących. Przy ul. J. Śniadeckiego i ul. T. Kościuszki będą zupełnie nowe, komfortowe lokale. Obie inwestycje realizuje Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Jak zawsze zdobywamy też pieniądze dla szkół. Dzięki dofinansowaniu młodzi ludzie ze wszystkich miejskich podstawówek otrzymają wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Środki zewnętrzne pozwolą także na zakup posiłków dla uczniów, pomocy dydaktycznych, narzędzi terapeutycznych, książek i inwestycję w infrastrukturę sportową.

Pozyskane pożyczki umożliwią Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej modernizację instalacji odpylania kotła węglowego, a Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego – uruchomienie wsparcia m.in. dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych np. na rewitalizację kolejnych kamienic. Z kolei Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji przebuduje myjnię.

Pieniądze z różnych źródeł wspierają również kulturę. Dzięki zdobytym środkom w kinie SCK pojawi się nowy projektor. Będzie również więcej polskich filmów.

W trzech pierwszych kwartałach 2021 r. zdobyliśmy już łącznie ponad 52 600 000 zł. Na rozpatrzenie czekają kolejne wnioski. Możemy się spodziewać, że do końca roku ta kwota jeszcze wzrośnie.

Zdjęcie: UM w Stargardzie/archiwum