Aktualności: Sprawy urzędowe

Mamy punkt dla krwiodawców

30 sierpnia 2021

Już pierwszego dnia działania stacjonarnego punktu poboru krwi stargardzianie tłumnie zjawili się przy ul. S. Staszica 16, żeby podzielić się tym bezcennym płynem. Do dyspozycji dawców są odnowione pomieszczenia. Krew można oddawać w poniedziałki i piątki.

– Uruchomienie tego miejsca to spory krok w kierunku poprawy warunków dla krwiodawców. Ich liczna obecność już w dniu otwarcia stacjonarnego punktu najlepiej świadczy o tym, jak bardzo jest potrzebny. Gratulacje należą się wszystkim ludziom zaangażowanym w tę inicjatywę: pani staroście Iwonie Wiśniewskiej, pracownikom starostwa, a także dyrekcji i kadrze szpitala – mówi prezydent Rafał Zając.

Stacjonarny punkt poboru krwi w Stargardzie znajduje się przy ul. S. Staszica 16 – w budynku B należącym do kompleksu szpitala rehabilitacyjnego. Dojście jest bardzo proste. Wystarczy wejść na teren placówki i skierować się w lewo. Punkt jest oznaczony tablicą Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Dawcy mogą się rejestrować w poniedziałki i piątki od 8:45 do 12:15.

Krew można oddawać jednorazowo, kilkukrotnie – z dłuższymi przerwami, a także regularnie. Wszystko zależy od stanu zdrowia i zaangażowania dawcy. To przede wszystkim pomoc potrzebującym, ale również inne korzyści. Już po oddaniu 6 litrów można otrzymać odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi. HDK mają np. pierwszeństwo przy zapisywaniu na wizyty do lekarzy specjalistów. Jednorazowo od dawcy pobiera się około 450 ml krwi.

Z powodu trwającej pandemii, a także kończących się wakacji w całej Polsce brakuje tego bezcennego płynu. Warto pamiętać, że przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa wciąż można bez przeszkód oddawać krew. Zapasy krwi różnych grup muszą być uzupełniane na bieżąco. Jest to możliwe właśnie dzięki regularnej aktywności dawców. Na stronie www.krwiodawstwo.szczecin.pl można sprawdzić, krew której grupy jest aktualnie najbardziej potrzebna.

Zdjęcia: UM w Stargardzie