Aktualności: Sport

Mamy radę sportu

12 listopada 2021

22 osoby wchodzą w skład nowej Stargardzkiej Rady Sportu. W przewadze to przedstawiciele klubów i organizacji reprezentujących różne dyscypliny. SRS doradza prezydentowi, opiniuje strategie oraz projekty uchwał. Rada inicjuje także różnorodne wydarzenia w mieście.

Członkowie Rady Sportu opiniują strategię rozwoju Stargardu w zakresie kultury fizycznej i plany imprez sportowych organizowanych w mieście. Mogą także wspierać wartościowe inicjatywy oraz proponować nowe rozwiązania. Ustalają również zasady współpracy z towarzystwami kultury fizycznej, stowarzyszeniami, klubami sportowymi, związkami i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w tym zakresie.

Aktualny skład SRS przedstawia się następująco:

 1. Ewa Sowa (zastępca prezydenta, Przewodnicząca Stargardzkiej Rady Sportu)
 2. Małgorzata Wójcik-Bąk (dyrektor Wydziału Kultury Sportu, Turystyki i Promocji)
 3. Karolina Kuk (podinspektor ds. sportu i rekreacji)
 4. Paweł Ksiądz (prezes Zarządu Spójni Stargard Sportowej Spółki Akcyjnej)
 5. Grzegorz Chudzik (prezes Zarządu Ośrodka Sportu i Rekreacji)
 1. Jolanta Faryńska (dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11)
 2. Monika Szotowicz (zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej)
 3. Grzegorz Flas (przedstawiciel komisji Rady Miejskiej właściwej do spraw kultury fizycznej i sportu)
 4. Maciej Chmielewski (Stargardzkie Towarzystwo Cyklistów)
 5. Tadeusz Gutowski (Brydż – Star)
 6. Julian Wójcik (Stargardzki Związek Weteranów Lekkiej Atletyki)
 7. Krystian Domowicz („BŁĘKITNI” Stargard)
 8. Zbigniew Krzysiek (WMLKS „Pomorze”)
 9. Piotr Biernikowicz (Klub Sportowy Spójnia Stargard)
 10. Marek Różyczka (LLKS „Pomorze”)
 11. Jan Wojtaś (Klub Sportowy ATS)
 12. Krzysztof Ciach (Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe)
 13. Paweł Michalczyk (ZKS KLUCZEVIA)
 14. Mariusz Kucharczyk (LKS Feniks Pesta Stargard)
 15. Marzena Wójcik (Stargardzki Klub Morsów „Miedwianie”)
 16. Zbigniew Żukowski (Zachodniopomorski Związek Lekkiej Atletyki)
 17. Zbigniew Markiewicz (Klub Pływacki NEPTUN)

Kadencja Stargardzkiej Rady Sportu potrwa do 2024 roku.

Zdjęcie: pexels.com