Aktualności: Działania społeczne

Mamy świetnych społeczników

21 listopada 2019

Natalia Więzowska, Marta Orłowska i ekipa Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe „RESCUELAB STARGARD” – to społecznicy roku 2019. Prezydent Rafał Zając wręczył nagrody za osiągnięcia w pracy z drugim człowiekiem. Gratulacje otrzymali też pracownicy służb społecznych.

Rola służb pomocy społecznej, jednostek polityki społecznej i organizacji pozarządowych w Stargardzie jest bardzo ważna. Prezydent Rafał Zając uważa, że dźwigają one dużą część odpowiedzialności za strategię rozwojową naszego miasta. – Jeśli mamy się – w sposób zrównoważony – intensywnie rozwijać, to trzeba pamiętać, że istotne jest zadbanie o tych, którzy nie są w stanie funkcjonować bez określonego wsparcia. Jeżeli w Stargardzie ma się dobrze pracować, żyć i mieszkać, to musimy mieć na uwadze tych, którzy bez pomocy nie będą w stanie pokonać swoich przejściowych bądź trwałych trudności – mówi Rafał Zając, prezydent Stargardu.

Również dlatego pomoc społeczna w naszym mieście jest świadczona na wysokim poziomie, szeroko i dla zróżnicowanych grup. Wypracowane tutaj rozwiązania w tej dziedzinie są doceniane i podziwiane nie tylko w kraju, ale też za granicą. Wszystko to nie było by możliwe bez rzeszy zaangażowanych ludzi. – Chcę podkreślać ich udział w realizacji strategii rozwoju Stargardu. Doceniam, że dzięki nim to miasto jest dobrym miejscem do życia i zamieszkania dla wszystkich. Również dla tych, którzy bez wsparcia nie mogą realizować swoich potrzeb. Nasi pracownicy i działacze pomocy społecznej są otwarci na potrzeby drugiego człowieka. Potrafią umiejętnie rozpoznawać potrzeby tych ludzi i świetnie współpracować – mówi prezydent Rafał Zając.

Już trzeci o raz wręczone zostały nagrody Prezydenta Miasta Stargard za szczególne osiągnięcia w dziedzinie polityki społecznej.

W kategorii indywidualnej – „Młody Społecznik” dla osób poniżej 18. roku życia – wyróżniono Natalię Więzowską. Stargardzianka od kilku lat aktywnie działa w życiu społecznym miasta – konkretnie w Centrum „Otwarte Drzwi”. Jest przewodniczącą Młodzieżowego Zespołu Doradczego Prezydenta Miasta i wiceprzewodniczącą Samorządu Uczniowskiego. Angażuje się w różne projekty. Uczy się w Zespole Szkół nr 1.

Laureatką nagrody w kategorii indywidualnej powyżej 18. roku została Marta Orłowska, która na co dzień kontaktuje się z osobami bezdomnymi innowacyjną metodą – jako streetworker. To forma pracy socjalnej prowadzonej przez odpowiednio przygotowanych i przeszkolonych pracowników z osobą bezdomną, pozostającą poza systemem pomocy instytucjonalnej. Jednym z podstawowych zadań streetworkera jest rozbudzenie i uświadomienie osobie bezdomnej jej potrzeb oraz nakłonienia do zmiany stylu życia.

Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie polityki społecznej w kategorii zespołowej nagrodzono Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego Oddział Powiatowy w Stargardzie – Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe „RESCUELAB STARGARD”. W jego ramach prowadzone są bezpłatne szkolenia dla dzieci ze stargardzkich przedszkoli i szkół podstawowych. Realizują je wolontariusze, którzy z pasją i oddaniem uczą dzieci bezpieczeństwa nad wodą. Prowadzą też kursy z udzielania pierwszej pomocy.

– Życzę wszystkim związanym zawodowo z pomocą społeczną niegasnącej satysfakcji z pracy. Warto pamiętać, że nawet jeśli w mieście nie mówi się o tym codziennie, to dzięki tym ludziom kolejny człowiek wchodzi na prostszą drogę, niż ta, którą szedł dotychczas. Życzę dużo cierpliwości, sił, zdrowia, radości i tego, żeby w ich rodzinach było wiele zrozumienia dla tej ciężkiej i wymagającej wielu poświęceń pracy – dodaje prezydent Rafał Zając.

W czasie miejsko-powiatowego Dnia Pracownika Socjalnego gratulacje i podziękowania odebrało kilkadziesiąt osób na co dzień zatrudnionych w służbach społecznych. W Stargardzie największą taką jednostką jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pracownicy przyjęli także wyrazy uznania za wieloletni staż pracy. Prezydent na ręce dyrektorów i kierowników złożył również podziękowania dla wszystkich pracowników socjalnych, którzy nie mogli wziąć udziału w uroczystości.

Dla nagrodzonych wystąpiła grupa De Facto ze Stargardzkiego Centrum Kultury i zespół teatralny „Pasja” z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stargardzie.

Zdjęcia: T. Surma