Aktualności: Kultura

Mecenasi Kultury poszukiwani

18 grudnia 2019

Do końca roku (31.12., wtorek) przyjmowane są wnioski w sprawie przyznania tytułu Mecenasa Kultury. Wyróżnienie mogą otrzymać osoby prywatne, ale także właściciele firm, którzy aktywnie wspierają kulturę w naszym mieście. Dokumenty trzeba dostarczyć do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego, ul. S. Czarnieckiego 17 lub przesłać pocztą.

Mecenasi Kultury wspierają artystów ze Stargardu i uczestniczą w organizacji różnych wydarzeń. Nagroda Prezydenta Miasta to okazja do podziękowania za całoroczną działalność. Wyróżnienie może zostać przyznane zarówno osobie prywatnej, jak również podmiotowi gospodarczemu. Mecenasa Kultury może wskazać prezydent z inicjatywy własnej lub na wniosek stargardzkich instytucji i placówek kultury, związków i stowarzyszeń twórczych i kulturalnych, środowisk artystycznych oraz szkół i placówek oświatowo-wychowawczych.

Wniosek można znaleźć tutaj. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego, tel. 91 578 10 61, e-mail: s.kuleczko@um.stargard.pl. Wnioski należy przesłać pocztą lub dostarczyć do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego, ul. S. Czarnieckiego 17.

Zdjęcie: Tadeusz Surma/laureaci z 2018 r.