Aktualności: Sprawy urzędowe

Metalowa i PPNT – praca wre

7 czerwca 2021

Dzieje się w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii. Trwa uzbrajanie ponad 20 hektarów powierzchni dla kolejnych inwestorów. Jednocześnie przedłużana jest ul. Metalowa. Nowa droga połączy kolejne tereny inwestycyjne z już istniejącymi.

Prace dużymi krokami zmierzają do końca. Na ul. Metalowej położono już warstwy podbudowy i wiążące, a także obrzeża na ciągu pieszo-rowerowym. W ramach uzbrajania działek w PPNT powstają też drogi wewnętrzne – 3 odcinki o łącznej długości prawie 1,5 km. Wykonano już ściek z kostki kamiennej i zabruki przy nowym rondzie. Trwa także budowa ciągu pieszo-rowerowego. Piesi będą tam chodzić po wygodnej kostce betonowej, a cykliści przejadą po komfortowej nawierzchni bitumicznej. Wszystkie nowe drogi oświetlą ledowe latarnie.

Wartość inwestycji w PPNT to ponad 30 000 000 zł. Dzięki uzbrajaniu kolejnych działek i rozwojowi infrastruktury drogowej następni przedsiębiorcy będą mogli lokować tu swoje firmy albo rozwijać już działające biznesy. To wiąże się także z większą liczbą miejsc pracy dla stargardzian. Na co dzień w PPNT jest zatrudnionych ok. 4000 osób.

Zdjęcia: UM w Stargardzie