Aktualności: Sprawy urzędowe

Miliony dla Stargardu

23 kwietnia 2020

Ponad 26 700 000 zł środków zewnętrznych pozyskało miasto w I kwartale 2020 r. To zarówno dofinansowania, jak i pożyczki na inwestycje. Dzięki tym funduszom wsparcie otrzymają m.in. najstarsi mieszkańcy naszego miasta, najmłodsi stargardzianie oraz przedsiębiorcy. W PPNT kompleksowo uzbrojonych zostanie 20 ha terenów inwestycyjnych, a powietrze będzie miało lepszą jakość.

– Zespół profesjonalistów z Urzędu Miejskiego i naszych jednostek sumiennie pracuje nad pozyskiwaniem pieniędzy zewnętrznych. Podsumowanie każdego kwartału roku udowadnia ich skuteczność. Inwestycje realizowane dzięki takiemu wsparciu są bardzo zróżnicowane i dotyczą niemal wszystkich dziedzin funkcjonowania Stargardu – mówi prezydent Rafał Zając.

Dzięki unijnemu wsparciu możliwa jest ogromna inwestycja w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii. Projekt polega na uzbrojeniu działek, co zwiększy dostępność tych obszarów zarówno dla przedsiębiorców, jak i pracowników oraz kontrahentów. Tereny dedykowane będą przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorcom, ale dynamiczny rozwój parku stwarza także dobre miejsce dla dużych firm. Kolejna inwestycja w PPNT to przedłużenie ul. Metalowej. Dzięki temu uzbrojenie działek będzie kompletne.

Środki zewnętrzne to także wsparcie dla osób starszych. W ramach wieloletniego programu „Senior+” dofinansowane zostały dwa kluby – na os. Lotnisko i os. Kluczewo oraz Dzienny Dom „Senior+” przy ul. Limanowskiego. Pieniądze trafiły też do Żłobka Miejskiego. Z kolei w stargardzkich szkołach podstawowych zaplanowano dodatkowe zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Ćwiczenia poprowadzą wykwalifikowani instruktorzy. Wezmą w nich udział uczniowie w wieku od 7 do 15 lat. Dzięki dotacjom zorganizowane zostaną także regaty o Błękitną Wstęgę, które organizuje Młodzieżowy Dom Kultury.

W tym roku kolejne pieniądze zostaną przeznaczone na dożywianie podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Projekt to zarówno darmowe posiłki dla dzieci w szkolnych stołówkach, jak i zasiłki oraz bony żywnościowe dla najbardziej potrzebujących mieszkańców. Środki zewnętrzne zostały również wykorzystane na prace pielęgnacyjne w Parku Chrobrego.

Dzięki pożyczce Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej wykona modernizację instalacji odpylania spalin jednego z kotłów. Spółka efektywnie wykorzystuje zdobyte wsparcie. W zeszłym roku kredyt umożliwił budowę nowych przyłączy i węzłów cieplnych, sieci ciepłowniczych, a także kotłowni w całym mieście.

Przedsiębiorcy z naszego miasta od lat korzystają z pożyczek w ramach inicjatywy JEREMIE i JEREMIE2. Projekt realizowany przez Stargardzką Agencję Rozwoju Lokalnego także w tym roku otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych. JEREMIE to pożyczki na preferencyjnych warunkach. Są przeznaczone przede wszystkim na inwestycje dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Stargard pozyskuje fundusze z różnych źródeł. Są to zarówno pieniądze z Unii Europejskiej, jak i wsparcie z programów rządowych. Inna forma zdobycia środków to pożyczki i darowizny. Na decyzję w sprawie dofinansowania czekają już kolejne złożone wnioski. Ich wartość to prawie 13 500 000 zł.

Zdjęcie: UM w Stargardzie/archiwuma