Strona głównaWpisyDziałania społeczneMiliony na pomoc

Aktualności: Działania społeczne

Miliony na pomoc

30 listopada 2021

W Stargardzie działa wiele organizacji pozarządowych, które robią dużo dobrego dla mieszkańców z różnych grup społecznych. Miasto wspiera ich działania. W przyszłym roku do stowarzyszeń i fundacji popłynie przynajmniej 5 000 000 zł. Pieniądze pozwolą na wsparcie potrzebujących stargardzian, a także na organizację wydarzeń kulturalnych, sportowych i akcji edukacyjnych. Radni Rady Miejskiej jednogłośnie przyjęli Program Współpracy Miasta Stargard z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2022 rok.

– Szeroko pojęta aktywność obywatelska jest niezbędna każdemu miastu. Działalność organizacji tzw. trzeciego sektora integruje lokalną społeczność, ale również wpływa na poprawę jakości życia stargardzian. To wszystko pozwala rozwijać nasze miasto w różnych obszarach. By współpraca była jeszcze bardziej efektywna, trzeba czytelnie określić jej zasady – mówi Ewa Sowa, zastępca prezydenta.

Głównym celem przyjętego przez radnych programu jest rozwijanie współpracy miasta z różnymi organizacjami pozarządowymi. Dzięki temu kolejne grupy mieszkańców mogą liczyć na szeroką pomoc, a fundacje i stowarzyszenia rozwijają oraz rozszerzają swoją działalność. Stargard oferuje zarówno wsparcie finansowe, ale też m.in. możliwość udziału w szkoleniach i promocję konkretnych akcji. W ramach Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych tzw. NGOsy zyskują swoje siedziby oraz dostęp do niezbędnych urządzeń i materiałów. SCWOP umożliwia również współpracę z innymi podmiotami.

Program określa także najważniejsze obszary współpracy miasta z fundacjami i stowarzyszeniami. To przede wszystkim kultura, sztuka, sport oraz pomoc społeczna. Wsparcie kierowane jest do różnych grup – m.in. seniorów, dzieci, osób z niepełnosprawnościami i każdego, kto znalazł się w trudnej sytuacji życiowej. W Stargardzie działają też organizacje pomagające zwierzętom i dbające o ochronę środowiska naturalnego. Udział finansowy miasta pozwala NGOsom również na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku letniego.

Zdjęcie: pexels.com