Aktualności: Działania społeczne

MOPS podsumował rok

29 marca 2022

Ponad 22 500 decyzji i rozstrzygnięć, 154 pracowników, wydatki na poziomie przeszło 113 500 000 zł – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawił działania podejmowane przez cały 2021 rok. To czas realizacji kilkunastu różnych programów, dalszego wsparcia stargardzian w pandemii i codziennej pracy na rzecz najbardziej potrzebujących. Sprawozdanie MOPS jednogłośnie przyjęli radni Rady Miejskiej.

– Przyjęcie raportu z całego roku działalności to właściwy moment, żeby docenić codzienną, bardzo wymagającą pracę całego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Nasz MOPS realizuje swoje statutowe zadania, ale warto też zwrócić uwagę na otwartą postawę na pozyskiwanie środków zewnętrznych na kolejne projekty. Pracownicy pokazali wielokrotnie, że sprawdzają się również w trudnych momentach – chociażby w pandemii oraz w sytuacji związanej z pojawieniem się w Stargardzie uchodźców wojennych z Ukrainy – mówi Ewa Sowa, zastępca prezydenta.

W 2021 r. do ośrodka z budżetu Stargardu popłynęło ponad 18 600 000 zł. Główne wydatki MOPS to przede wszystkim wypłacanie świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz pomoc społeczna. W ubiegłym roku opieką otoczono przeszło 1800 rodzin – wsparcia udzielano przede wszystkim osobom samotnym (rodziny jednoosobowe). Najczęstszym problemem było ubóstwo oraz długotrwałe lub ciężkie choroby. Pracownicy MOPS świadczyli usługi opiekuńcze, przyznawali zasiłki – stałe, okresowe i celowe. Przeprowadzili prawie 5300 wywiadów środowiskowych.

Jak zawsze szczególną troską otoczeni byli seniorzy. Kilkudziesięciu z nich testowało nowość – tzw. opaski życia, czyli urządzenia do całodobowego monitorowania stanu zdrowia. W tym roku kolejni starsi stargardzianie będą mogli skorzystać z takiej formy wsparcia. Więcej piszemy o tym tutaj. W 2021 r. pracownicy nadal MOPS pomagali też osobom, które trafiły na kwarantannę – przede wszystkim dostarczano im do domów podstawowe zakupy i leki.

MOPS wspierał także osoby bezdomne. Zimą monitorował miejsca ich pobytu i zachęcał do skorzystania np. z ogrzewalni lub noclegowni. Przez cały rok pracownicy ośrodka aktywizowali zawodowo osoby bezdomne i zachęcali do podjęcia leczenia odwykowego. MOPS od lat współpracuje w tym zakresie z Policją, Strażą Miejską i streetworkerami. W 2021 r. pomoc dotarła do 326 osób bezdomnych przebywających w Stargardzie.

Ważnym wsparciem mieszkańców było również poradnictwo specjalistyczne. To np. bezpłatne konsultacje z prawnikami i pomoc psychologiczna. MOPS świadczył takie usługi stargardzianom, którzy nie radzą sobie w codziennym życiu. Terapeuci pojawili się również w szkołach, gdzie rozmawiali z uczniami, rodzicami, a także nauczycielami, pomagając pokonywać różne trudności.

W 2022 r. z budżetu Stargardu popłynie przynajmniej 21 600 000 zł na pomoc, której MOPS będzie udzielał mieszkańcom.

Zdjęcie: Paweł Bieg