Aktualności: Sport

Nagradzamy sportowców

13 stycznia 2021

Niewiele ponad 2 tygodnie zostały, żeby zgłosić kandydatów do stypendiów, wyróżnień i nagród sportowych. Wnioski można składać do 31.01. (niedziela). To wyraz uznania dla prezentowanego przez zawodników poziomu sportowego oraz forma pomocy materialnej wspierającej proces szkolenia.

STYPENDIUM może otrzymać zawodnik, który:

– zamieszkuje lub kształci się na terenie Stargardu;

– uprawia dyscyplinę sportu uznaną za znaczącą dla miasta, objętą programem Igrzysk Olimpijskich, reprezentuje barwy klubu lub stowarzyszenia kultury fizycznej działającego na terenie Stargardu;

– posiada status amatora – uprawia sport na podstawie innej niż umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna i nie otrzymuje za to wynagrodzenia;

– posiada aktualną kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach;

– jest uczniem, słuchaczem szkoły policealnej lub studentem wyższej uczelni i w roku przyznawania stypendium ukończył 15. rok życia, a nie ukończył 26 lat;

– osiąga wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

NAGRODĘ może otrzymać zawodnik, który:

– zamieszkuje, kształci się lub pracuje na terenie Stargardu;

– uprawia dyscyplinę sportu uznaną za znaczącą dla miasta, reprezentuje barwy klubu lub stowarzyszenia kultury fizycznej działającego na terenie Stargardu;

– osiąga wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

WYRÓŻNIENIE może otrzymać zawodnik, który spełnia następujące kryteria:

– zamieszkuje lub kształci się na terenie Stargardu;

– uprawia dyscyplinę sportu uznaną za znaczącą dla miasta, objętą programem Igrzysk Olimpijskich, reprezentuje barwy klubu lub stowarzyszenia kultury fizycznej działającego na terenie Stargardu;

– posiada status amatora – uprawia sport na podstawie innej niż umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna i nie otrzymuje za to wynagrodzenia;

– posiada aktualną kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach, nie ukończył 15. roku życia;

– osiąga wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Stypendium sportowe, nagroda i wyróżnienie mogą być przyznane z inicjatywy Prezydenta Miasta albo na wniosek klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej, mającego siedzibę i działającego na terenie Stargardu.

Wnioski można składać do 31.01. (niedziela). Zgłoszenia należy przesłać pocztą lub dostarczyć do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego, ul. S. Czarnieckiego 17. Wszystkie dokumenty można pobrać ze strony www.stargard.pl. 

Zdjęcie: pexels.com