Aktualności: Działania społeczne

Nagrody dla społeczników czekają

30 września 2019

Trwa nabór wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta za działalność w dziedzinie polityki społecznej. Wyróżnienie mogą otrzymać konkretne osoby oraz instytucje i organizacje. W ten sposób co roku docenieni zostają ci, którzy na co dzień poświęcają się dla innych. Wnioski przyjmowane są do 15.10. (wtorek).

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach:

– kategoria indywidualna „Młody Społecznik” – nagroda w wysokości 1000 zł przyznawana osobom poniżej 18. roku życia,

– kategoria indywidualna – nagroda w wysokości 3000 zł przyznawana osobom powyżej 18. roku życia,

– kategoria zespołowa – nagroda w wysokości 4000 zł przyznawana instytucjom i organizacjom działającym w obszarze polityki społecznej.

Społeczników można zgłaszać na piśmie. Karta zgłoszenia kandydata znajduje się w załączniku. Taka opcja przysługuje mieszkańcom, którzy zbiorą minimum 50 podpisów pod kandydaturą – podpisy muszą zawierać imiona, nazwiska, adresy zamieszkania i numery PESEL popierających. Społeczników nominują także organizacje pozarządowe, miejskie instytucje polityki społecznej i podmioty mające inicjatywę uchwałodawczą (prezydent i radni Rady Miejskiej).

Każdy wnioskodawca może zgłosić jedną kandydaturę do poszczególnych kategorii. Nagrody przyznawane są w szczególności za aktywizację i integrację osób wykluczonych społecznie, a także działania w obszarze opieki nad dziećmi, osobami niepełnosprawnymi i seniorami. Ważnym obszarem aktywności społeczników jest również wspieranie i promowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Szczegółowe informacje – regulamin, ogłoszenie konkursu i karta zgłoszenia kandydata – znajdują się w załącznikach. Wnioski można składać do 15.10. (wtorek) w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego, ul. Czarnieckiego 17.

Zdjęcie: Tadeusz Surma/archiwum