Strona głównaWpisySportNagrody sportowe na nowo

Aktualności: Sport

Nagrody sportowe na nowo

24 lutego 2020

Od 2020 r. obowiązują nowe zasady przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych prezydenta Stargardu. Warto dowiedzieć się, jakie zmiany wprowadzono do regulaminów. Czas na złożenie wniosków jest do 28.02. (piątek).

Wszystkie obowiązujące zasady są opisane w uchwale nr XIII/156/2019 Rady Miejskiej w Stargardzie z 17 grudnia 2019 r.

Stypendium sportowe, nagroda i wyróżnienie może być przyznane:

– na pisemny wniosek klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej, mającego siedzibę i działającego na terenie Stargardu;

– z własnej inicjatywy Prezydenta Miasta Stargard.

Stypendium może otrzymać zawodnik, który spełnia następujące kryteria:

– zamieszkuje lub kształci się na terenie Stargardu;

– uprawia dyscyplinę sportu uznaną za znaczącą dla miasta, objętą programem Igrzysk Olimpijskich, reprezentuje barwy klubu lub stowarzyszenia kultury fizycznej działającego na terenie Stargardu;

– posiada status amatora – uprawia sport na podstawie innej niż umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna i nie otrzymuje za to wynagrodzenia;

– posiada aktualną kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach;

– jest uczniem, słuchaczem szkoły policealnej lub studentem wyższej uczelni i w roku przyznawania stypendium ukończył 15. rok życia, a nie ukończył 26 lat;

– osiąga wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Nagrodę może otrzymać zawodnik, który spełnia następujące kryteria:

– zamieszkuje, kształci się lub pracuje na terenie Stargardu;

– uprawia dyscyplinę sportu uznaną za znaczącą dla miasta, reprezentuje barwy klubu lub stowarzyszenia kultury fizycznej działającego na terenie Stargardu;

– osiąga wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Wyróżnienie może otrzymać zawodnik, który spełnia następujące kryteria:

– zamieszkuje lub kształci się na terenie Stargardu;

– uprawia dyscyplinę sportu uznaną za znaczącą dla miasta, objętą programem Igrzysk Olimpijskich, reprezentuje barwy klubu lub stowarzyszenia kultury fizycznej działającego na terenie Stargardu;

– posiada status amatora – uprawia sport na podstawie innej niż umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna i nie otrzymuje za to wynagrodzenia;

– posiada aktualną kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach, nie ukończył 15. roku życia;

– osiąga wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Na wnioski czekamy do 28 lutego 2020 r. To przepisy przejściowe, które obowiązują tylko w tym roku. W kolejnych latach wnioski o stypendia i nagrody będzie można składać do  31 stycznia.

W załącznikach znajdują się wzory wszystkich wniosków. Zgłoszenia należy przesłać pocztą lub dostarczyć do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego, ul. S. Czarnieckiego 17.

Zdjęcie: Tadeusz Surma/archiwum

Wniosek o przyznanie nagrody

Wniosek o przyznanie stypendium

Wniosek o przyznanie wyróżnienia