Aktualności: Sprawy urzędowe

Nowa radna

21 czerwca 2022

Ludmiła Sabadini dołączyła do składu ósmej kadencji Rady Miejskiej. Zajęła miejsce po zmarłym Stanisławie Bartniczaku. Obecnie RM to 23 osoby – 10 kobiet i 13 mężczyzn.

Zgodnie z kodeksem wyborczym w przypadku śmierci radnego w ciągu 14 dni wygaśnięcie jego mandatu stwierdza komisarz wyborczy. W szeregi Rady Miejskiej weszła Ludmiła Sabadini, stargardzianka, z wykształcenia ekonomistka, pedagog, artysta plastyk. W naszym mieście znana jako prezes Stargardzkiego Stowarzyszenia Miłośników Sztuk Plastycznych BRAMA. Jest także członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Szczecin. Jej prace znajdują się w Polsce, ale także w Niemczech, Francji, Rosji, Anglii i Szwajcarii. Ludmiła Sabadini dołączyła do rady jako kandydatka z tej samej listy, z której startował zmarły radny. W wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów. Będzie też pracowała w Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Tylko w 2021 roku obrady RM odbyły się 11 razy. Radni głosowali nad prawie 110 uchwałami. Na bieżąco pracowali w 5 komisjach, spotykali się z mieszkańcami, złożyli 26 interpelacji i 10 zapytań. Ich kadencja potrwa do 2023 r. Każdy mieszkaniec może skontaktować się z radnymi podczas dyżurów – harmonogram tutaj – albo wysłać e-mail na adres brm@um.stargard.pl.

Zdjęcie: Paweł Bieg