Aktualności: Sprawy urzędowe

Nowe ulice i zieleń w Kluczewie

9 lutego 2022

Równa nawierzchnia, bezpieczne przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe, chodniki, latarnie i dużo zieleni – szykujemy się do kompleksowej modernizacji ul. Kosmonautów, ul. Lotników i fragmentu ul. J. Lelewela. Mieszkańcy tej okolicy wzięli udział w spotkaniu z projektantem przebudowy. Poznali szczegóły planowanej inwestycji i zgłosili swoje sugestie. Porozmawiali o tym także z prezydentem Rafałem Zającem.

– W efekcie tej inwestycji na pewno mniej uciążliwe będą jeżdżące tam ciężkie transporty. Podniesie się bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Dla tych drugich w całość połączymy ciąg rowerowy od ul. Broniewskiego do parku przemysłowego. Chociaż to inwestycja drogowa, zapewniam też, że nasadzimy sporo zieleni, która spowoduje, że będzie tam po prostu ładniej – mówi prezydent Rafał Zając.

W ramach robót zaplanowano przebudowę trzech ulic na odcinku ponad 1,8 km. Na jezdniach pojawi się nowa, równa nawierzchnia. Przejścia dla pieszych zostaną wyniesione, co poprawi bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg. Będą też nowe przystanki autobusowe. Na niektórych odcinkach w planach jest również ograniczenie tonażu aut dopuszczonych do ruchu. Wszystko to spowoduje, że okoliczni mieszkańcy zyskają większy komfort i spokój. W projekcie znalazła się również dodatkowa zieleń. Istniejące skwery zostaną zagospodarowane na nowo. Wszędzie tam, gdzie będzie to możliwe, pojawią się kolejne nasadzenia. – Ta inwestycja potwierdza, że Kluczewo to ważna część Stargardu. Potrzeba gruntownej przebudowy tych ulic była często zgłaszana przez mieszkańców. To oczekiwanie widać również po spotkaniu, w czasie którego zgłaszali naprawdę trafne sugestie i uwagi co do projektu – dodaje prezydent Rafał Zając. Dotyczyły one m.in. lokalizacji przejść dla pieszych, miejsc parkingowych, oświetlenia i zjazdów do posesji. Stargardzianie poruszyli też temat nowej organizacji ruchu na zmodernizowanych ulicach.

Przewidywana wartość prac to 24 000 000 zł. Na ten cel miasto pozyskało 22 800 000 zł z programu Polski Ład. – Mamy duże doświadczenie w skutecznym zdobywaniu dofinansowań z różnych źródeł. Jak najwięcej inwestycji staramy się realizować ze wsparciem zewnętrznym. W przypadku tych ulic w Kluczewie i budowy obwodnicy północnej to pomoc rządowa. Na budowę parkingu Park&Ride i przebudowę Książnicy pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków europejskich. Nadal zamierzamy sięgać po różne źródła wsparcia – mówi prezydent Rafał Zając.

W Stargardzie tylko w 2021 r. zdobyliśmy w ten sposób ponad 82 200 000 zł. Więcej o tym pisaliśmy tutaj.

Zdjęcia: Paweł Bieg