Aktualności: Edukacja

O szkołach w szczegółach

26 października 2021

Każdego roku radni Rady Miejskiej przyjmują na sesji informację o realizacji zadań oświatowych w naszym mieście. W opracowaniu są szczegółowe dane dotyczące liczby uczniów, nauczycieli, a także realizowanych programów i wyposażenia wszystkich placówek. To dokument obejmujący cały poprzedni rok szkolny.

W Stargardzie działało 17 placówek publicznych – 6 przedszkoli (w tym 2 z oddziałami integracyjnymi), 9 szkół podstawowych (w tym 1 z oddziałami integracyjnymi i 2 z oddziałami mistrzostwa sportowego), 1 zespół szkolno-przedszkolny oraz 1 zespół – szkoła podstawowa i szkoła muzyczna I stopnia. W mieście funkcjonowało również 17 placówek niepublicznych – 13 przedszkoli, 1 punkt przedszkolny i 3 szkoły podstawowe. W roku szkolnym 2020/2021 we wszystkich oddziałach miejskich podstawówek i przedszkoli uczyło się ponad 7 200 dzieci. Z nauki w placówkach niepublicznych korzystało przeszło 1 000 młodych ludzi.

Najwięcej uczniów chodziło do Szkoły Podstawowej nr 5 – 880 osób. Z kolei najliczniejszą grupą przedszkolaków mogło się pochwalić Przedszkole Miejskie nr 3. Do 3 oddziałów tej placówki uczęszczało ponad 280 dzieci. Łącznie we wszystkich miejskich podstawówkach i przedszkolach oraz w Młodzieżowym Domu Kultury pracuje ponad 700 nauczycieli i przeszło 270 osób zatrudnionych w administracji i obsłudze.

W ubiegłym roku szkolnym 106 uczniów otrzymało stypendia szkolne o łącznej wartości ponad 105 000 zł. Prawie 50 000 zł trafiło z kolei do 534 osób wyróżniających się wynikami w nauce i sporcie. Również prezydent Rafał Zając docenił wybitnych uczniów, przyznając specjalne nagrody w wysokości 1000 zł najlepszym absolwentom z każdej szkoły podstawowej.

Młodzi stargardzianie uczęszczający do miejskich placówek brali również udział w ciekawych projektach – również międzynarodowych. W ramach „Transgranicznego Mostu Przyszłości” uczniowie SP nr 2 mieli dodatkowe lekcje języka niemieckiego, a w pracowniach: krawieckiej, stolarsko-modelarskiej, poligraficznej i arteterapii pojawiły się potrzebne materiały i pomoce dydaktyczne. Z kolei maluchy z PM nr 2 zyskały na udziale w „Europejskiej Współpracy Terytorialnej”. Dzięki temu placówka zakupiła m.in. kamery, głośniki, aparat cyfrowy i laptop.

Przy wszystkich miejskich przedszkolach do dyspozycji najmłodszych stargardzian są komfortowe, dobrze wyposażone place zabaw. Uczniowie wszystkich szkół podstawowych aktywnie spędzali czas na boiskach przystosowanych do uprawiania różnych dyscyplin sportu. Część z nich jest wyposażona także w place zabaw i zewnętrzne siłownie. To miejsca, które czasie zajęć służą młodym ludziom, a po lekcjach umożliwiają zabawę i trening mieszkańcom całej okolicy – w różnym wieku i o różnym stopniu sprawności.

Zdjęcie: UM w Stargardzie/archiwum