Aktualności: Sprawy urzędowe

Obradują zdalnie po raz drugi

26 maja 2020

Rozpoczęła się XVII sesja Rady Miejskiej. Radni po raz kolejny spotkali się na wideokonferencji. W związku z epidemią koronawirusa nadal nie można zorganizować tradycyjnych obrad w Ratuszu. Mimo tego rajcy będą głosować m.in. nad zmianą budżetu miasta, a także uchwaleniem wieloletniej prognozy finansowej dla Stargardu.

Transmisję wideo kolejnej zdalnej sesji Rady Miejskiej można znaleźć tutaj. Tak jak w ubiegłym miesiącu radni połączyli się przez swoje komputery z domów. Przewodniczący Michał Bryła prowadzi obrady z Ratusza, a prezydent Rafał Zając wraz z zastępcami pozostali w Urzędzie Miejskim przy ul. S. Czarnieckiego.

Dzięki takiemu rozwiązaniu można sprawnie zrealizować wszystkie punkty sesji. Radni głosują zdalnie, ale też zadają pytania i zgłaszają wnioski. Tym razem zajmą się m.in. oceną stanu porządku publicznego w mieście na podstawie danych ze Straży Miejskiej, Prokuratury, Policji i Straży Pożarnej. Zapoznają się również ze sprawozdaniem ze współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi.

Zdjęcie: UM w Stargardzie