Strona głównaWpisyInneOdprawa u strażników

Aktualności: Sprawy urzędowe

Odprawa u strażników

3 marca 2020

Funkcjonariusze Straży Miejskiej każdego dnia pilnują porządku w całym Stargardzie. Patrolują miasto, obsługują monitoring, a także prowadzą akcje informacyjne. Strażnicy podsumowali działania podejmowane w 2019 r. Spotkanie było okazją m.in. do przedstawienia statystyk dotyczących przeprowadzonych interwencji.

– Skuteczna praca Straży Miejskiej wpływa na komfort życia wszystkich mieszkańców Stargardu. Dzięki waszym działaniom w mieście jest porządek – w szerokim znaczeniu tego pojęcia. Jesteście także wsparciem dla Policji. Po liczbie zgłoszeń i załatwionych spraw widać też, że stargardzianie efektywnie współpracują ze strażnikami. Liczę na to, że ta współpraca będzie kontynuowana – mówi prezydent Rafał Zając.

W ubiegłym roku strażnicy odnotowali ponad 17 000 zdarzeń, z czego przeszło 5 300 zgłosili sami mieszkańcy. Interwencje najczęściej dotyczyły bezpieczeństwa w komunikacji oraz nieporządku. Stargardzianie informowali także Straż Miejską o dzikich i bezpańskich zwierzętach. Przez cały 2019 r. strażnicy przeprowadzili także 8 800 kontroli. Dotyczyły one przede wszystkim spraw związanych z bezpieczeństwem na ulicach, a także zakłócania spokoju i porządku. Podczas odprawy rocznej doceniono także kilku strażników, którzy wyróżniają się w trakcie codziennej pracy.

Strażnicy prowadzą też akcje specjalne oraz działania edukacyjne. Na co dzień pomagają mieszkańcom, którzy potrzebują wsparcia – np. osobom starszym, zagubionym, chorym. Są również obecni podczas wielu miejskich imprez. Straż Miejska monitoruje także miejsca, w których przebywają osoby bezdomne. W ramach akcji SMOG funkcjonariusze kontrolowali to, co stargardzianie spalają w piecach. Strażnicy pojawiają się również w szkołach, gdzie prowadzą pogadanki z najmłodszymi na temat bezpieczeństwa.

Straż Miejska działa na terenie całego Stargardu. Miasto podzielone jest na rejony – do każdego przydzielony jest patrol. Służba odbywa się w dni powszednie od 7:00 do 22:00, a w soboty, niedziele i święta porządku pilnuje patrol interwencyjny. Dodatkowo całodobowo pod numerem alarmowym 986 działa także Dyżurny Techniczny Miasta. Mieszkańcy mogą także zgłosić mniej pilne sprawy za pomocą formularza, który znajduje się tutaj.

Zdjęcia: UM w Stargardzie