Aktualności: Sprawy urzędowe

Pileckiego coraz dłuższa

17 sierpnia 2021

Trwa kolejna inwestycja drogowa na os. Pyrzyckim. Powstaje tam nowy fragment ul. W. Pileckiego. Mieszkańcy skorzystają z jezdni i ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. J. Twardowskiego do projektowanej drogi Bohaterów Getta Warszawskiego.

Wykonano już warstwy podbudowy, a także krawężniki i obrzeża. Pojawiły się również chodniki z wygodnej kostki bezfazowej. Wzdłuż przedłużonej części ul. W. Pileckiego wyznaczone zostaną też równoległe miejsca parkingowe. Jezdnia w tym miejscu będzie miała szerokość 6 m, a ciąg pieszo-rowerowy – 3,5 m. Całość uzupełni odpowiednie oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa.

Prace na os. Pyrzyckim powinny zakończyć się jeszcze w tym roku. Wartość inwestycji to około 600 000 zł. Wykonawcą jest stargardzka firma BUDPAK Paweł Szubert.

Zdjęcia: UM w Stargardzie