Aktualności: Sprawy urzędowe

Pileckiego – parking gotowy

26 maja 2022

Przed planowanym terminem zakończyła się kolejna inwestycja na os. Pyrzyckim. Mieszkańcy zyskali kilkadziesiąt miejsc postojowych wzdłuż ul. W. Pileckiego. Jest tam również nowy, wygodny chodnik. Ten projekt został wybrany do realizacji w zeszłym roku w ramach Stargardzkiego Budżetu Obywatelskiego.

Wzdłuż ul. W. Pileckiego przybyło 37 miejsc parkingowych – w tym również dla osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo piesi zyskali tam komfortowy chodnik z kostki betonowej. Całość kosztowała prawie 300 000 zł. Prace zostały zakończone miesiąc przed planowanym terminem. Wykonawcą była stargardzka firma BUDPAK Paweł Szubert.

Zwycięski projekt SBO uzupełnił ubiegłoroczną modernizację ul. W. Pileckiego. Wcześniej fragment tej drogi został przedłużony. Na odcinku od ul. J. Twardowskiego do projektowanej drogi Bohaterów Getta Warszawskiego pojawiła się nowa jezdnia, miejsca postojowe dla samochodów i ciąg pieszo-rowerowy.

Oficjalny techniczny odbiór nowej inwestycji jest zaplanowany na pierwszy tydzień czerwca.

Zdjęcie: Grzegorz Rybaczuk