Aktualności: Działania społeczne

Place zabaw muszą być bezpieczne

7 czerwca 2019

Złamanie gałęzi drzewa zwłaszcza w miejscu takim, jak plac zabaw nie może się powtórzyć. Prezydent Rafał Zając polecił wszczęcie pilnej kontroli kondycji drzewostanu w parkach. Do czasu jej wyników plac zabaw w Parku Chrobrego będzie niedostępny.

Zdarzenie, do którego doszło w czwartkowe (6.06.) późne popołudnie jest w opinii prezydenta niedopuszczalne. Drzewa znajdujące się w pobliżu dróg, chodników, w parkach i na placach zabaw podlegają regularnej kontroli. Zarząd Usług Komunalnych jest zobowiązany do utrzymania drzewostanu w stanie niezagrażającym zdrowiu i życiu ludzi.

W związku z wydarzeniem w Parku Chrobrego prezydent Rafał Zając polecił ZUK-owi przedstawienie raportu z działań prowadzonych w zakresie kontroli drzew. Do czasu jego opracowania plac zabaw będzie niedostępny, a pobliskie alejki wyłączone z użytkowania.

O wynikach raportu będziemy informować.

Zdjęcie: UM w Stargardzie