Aktualności: Sprawy urzędowe

Polacy i Niemcy o pandemii

3 listopada 2020

Dyrektorzy podstawówek i przedszkoli ze Stargardu wzięli udział w polsko-niemieckiej wideokonferencji. Dyskutowano o wypracowaniu najskuteczniejszej strategii ograniczania następstw pandemii w obszarze pogranicza. Wymieniano się doświadczeniami spostrzeżeniami. Rozmawiano też o tym, jak wesprzeć w nauce on-line zarówno uczniów i rodziców, ale także nauczycieli.

Dyrektorzy podstawówek i przedszkoli ze Stargardu wzięli udział w polsko-niemieckiej wideokonferencji. Dyskutowano o wypracowaniu najskuteczniejszej strategii ograniczania następstw pandemii w obszarze pogranicza. Wymieniano się doświadczeniami spostrzeżeniami. Rozmawiano też o tym, jak wesprzeć w nauce on-line zarówno uczniów i rodziców, ale także nauczycieli.

Pierwsza z dwóch wideokonferencji to tylko jeden z elementów całego projektu. Jak się okazuje – bardzo przydatny, bo jej uczestnicy aktywnie dyskutowali o obecnej sytuacji w polskich i niemieckich szkołach oraz przedszkolach. Jednym z tematów był wpływ zdalnego nauczania na funkcjonowanie emocjonalne i zdrowie dzieci.

Dużo mówiono o wykorzystywaniu dostępnych technologii do wdrażania nauki w formie on-line lub w trybie hybrydowym. Podkreślano również, że w tym procesie niezbędne jest wsparcie podopiecznych placówek i ich opiekunów, ale także pracowników tych jednostek.

Projekt to wiele korzyści dla Stargardu. W jego ramach zakupiliśmy sprzęt pomagający sprostać wymogom sanitarnym. Do osiemnastu szkół, przedszkoli i żłobka trafiły parownice, zmywarki z funkcją wyparzania, ozonatory, sterylizatory powietrza, a także środki ochrony osobistej: rękawice, maseczki i płyny do dezynfekcji.

Partnerem Stargardu w tych działaniach jest Stowarzyszenie Edukacji Zawodowej z Eberswalde. Od 2019 roku realizujemy z nim edukacyjny projekt dotyczący rozszerzenia wspólnych ofert edukacji i kształcenia zawodowego w Euroregionie Pomerania.

Wideokonferencja była jedną z dwóch zaplanowanych. Projekt jest dofinansowany przez Unii: Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy lnterreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania). Jego realizacja trwa od 1.09.2020 r. do 30.11.2020 r. Budżet projektu wynosi 48 435,58 euro, a kwota dofinansowania to 41170,24 euro.

Zdjęcie: UM w Stargardzie

interreg