Aktualności: Sprawy urzędowe

Policja rekrutuje

14 maja 2021

Stabilna praca, pewne wynagrodzenie i możliwość rozwoju – to czeka osoby, które zdecydują się na wstąpienie w szeregi Policji. Trwa nabór wniosków. Dokumenty można przesłać pocztą, e-mailem albo złożyć osobiście w Komendzie Powiatowej w Stargardzie przy ul. Warszawskiej 29 (pokój 113).

Wszystkie informacje o rekrutacji są na stronie www.stargard.policja.gov.pl. Można też zadzwonić pod nr tel. 91 48 13 613 i 477 812 000. Zgłoszenia przyjmowane są osobiście lub pocztą – w takim wypadku trzeba je wysłać na adres Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie, ul. Warszawska 29, 73-110 Stargard, z dopiskiem „Dobór do służby w Policji” lub Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin, z dopiskiem „Dobór do służby w Policji”. Inna opcja to przesłanie skanów lub wyraźnych zdjęć dokumentów na adres e-mail dobor@sc.policja.gov.pl. W takim przypadku kandydat będzie musiał później dostarczyć oryginały – osobiście lub pocztą.​

Młodzi funkcjonariusze poniżej 26 lat, którzy ukończą podstawowy kurs mogą na starcie dostać wynagrodzenie w wysokości 3940 zł netto. Do tego naliczany jest dodatek za wysługę lat. Praca w Policji to pewne zatrudnienie. Funkcjonariusze korzystają także z dobrego systemu socjalnego, obejmującego m.in. zwrot kosztów dojazdu do służby i dofinansowanie wypoczynku. To zajęcie dla niekaranych, w pełni korzystających z praw publicznych obywateli polskich.

Zdjęcie: KPP w Stargardzie