Strona głównaWpisyInnePolicjanci poszukiwani

Aktualności: Sprawy urzędowe

Policjanci poszukiwani

10 lutego 2020

Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie prowadzi rekrutację. Na nowych funkcjonariuszy czeka ciekawa praca ze stabilnym wynagrodzeniem i licznymi dodatkowymi korzyściami. Każdy policjant ma także możliwość rozwoju zawodowego i uczestnictwa w szkoleniach. Dokumenty przyjmowane są we wszystkich komendach powiatowych i miejskich – także w Stargardzie, przy ul. Warszawskiej 29.

Praca w Policji to pewne zatrudnienie. Funkcjonariusze korzystają także z dobrego systemu socjalnego, obejmującego m.in. zwrot kosztów dojazdu do służby i dofinansowanie wypoczynku. Dodatkowo policjanci mogą przejść na emeryturę już po 25 latach służby. Praca w Policji jest możliwa dla niekaranych, w pełni korzystających z praw publicznych obywateli polskich. Jednym z wymagań jest także co najmniej średnie wykształcenie, ale nie trzeba mieć matury.

Aby przystąpić do rekrutacji, należy złożyć w komendzie wymagane dokumenty. Jest to podanie o przyjęcie do służby w Policji, wypełniony kwestionariusz osobowy oraz kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i umiejętności. Podczas kwalifikacji przyznawane są dodatkowe punkty np. za ukończony kurs ratownictwa medycznego albo uprawnienia instruktorów sportowych. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny też mieć książeczkę wojskową. Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji można również uzyskać pod nr tel. 91 48 13 613 i na stronie www.stargard.policja.gov.pl.