Aktualności: Działania społeczne

Pomoc Ukrainie – zmiany

6 lipca 2022

Ważna wiadomość dla stargardzian, którzy pomagają uchodźcom z Ukrainy. Zmieniły się zasady przedłużania okresu wypłaty świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia. Pieniądze na dalsze wsparcie Ukraińców można otrzymać w kilku uzasadnionych przypadkach.

Świadczenie, które wynosi 40 zł na osobę dziennie, jest wypłacane za pomoc uchodźcom przez maksymalnie 120 dni. Najnowsze przepisy regulują, kiedy ten okres może zostać wydłużony. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów kolejne pieniądze za zakwaterowanie i wyżywienie przysługują w przypadku pomocy Ukraińcom:

1) posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);

2) posiadającym dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;

3) powyżej 60 roku życia (kobiety) albo 65 roku życia (mężczyźni);

4) kobietom w ciąży lub osobom wychowującym dziecko do 12 miesiąca życia;

5) samotnie sprawującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;

6) małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy.

W przypadku seniorów i osób z niepełnosprawnościami środki przysługują również za ich opiekunów. Na stronie www.stargard.eu w zakładce POMOC UKRAINIE cały czas są aktualne informacje dotyczące wsparcia uchodźców. Tutaj można też znaleźć wzór wniosku o pieniądze na zakwaterowanie i wyżywienie Ukraińców.

!!!UWAGA!!!

Tylko do 15.07. (piątek) przyjmowane są wnioski o świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy, którzy nie posiadają numeru PESEL. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Informacje w jaki sposób w Stargardzie wyrobić numer PESEL są tutaj.

Grafika: malopolska.uw.gov.pl