Aktualności: Działania społeczne

Pomoc w transporcie – ankieta

5 sierpnia 2020

Stargard ma szansę na zdobycie grantu w konkursie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Aby złożyć wniosek, trzeba przygotować koncepcję transportu osób potrzebujących wsparcia w poruszaniu się. Mieszkańcy mogą się wypowiedzieć na ten temat w anonimowej ankiecie.

Formularz jest adresowany do pełnoletnich stargardzian, którzy na co dzień potrzebują pomocy w poruszaniu się. To osoby z niepełnosprawnościami – zarówno posiadacze orzeczenia o niepełnosprawności, jak i pozostali mieszkańcy. W ankiecie można wskazać bariery architektoniczne utrudniające mobilność, np. brak windy czy nierówne chodniki. Kilka pytań dotyczy również indywidualnego transportu. Warto wypowiedzieć się, korzystając z własnego doświadczenia.

Wypełnioną anonimową ankietę – dostępną tutaj oraz w załączniku poniżej – można do 12.08. (środa) wysłać na adres e-mail: d.synenko@um.stargard.pl lub pocztą: Urząd Miejski w Stargardzie, Wydział Polityki Społecznej, ul. S. Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard. Formularze są również w Biurze Obsługi Klienta (ul. S. Czarnieckiego 17).

Zdjęcie: pexels.com

Ankieta – wsparcie w transporcie