Aktualności: Działania społeczne

Pomożemy emocjonalnie

30 września 2021

Zdobyliśmy pieniądze na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla ponad 1000 uczniów z 11 szkół podstawowych. To pomoc dla młodych ludzi, którzy przez pandemię koronawirusa musieli zmierzyć się z izolacją. Z tego powodu cierpi nawet co 3. uczeń – wynika z badania Centrum Badania Opinii Społecznej.

Celem projektu ruszającego niedługo w szkołach w Stargardzie jest minimalizowanie negatywnych skutków, które przyniosła pandemia i prowadzenie nauki w trybie zdalnym. Wśród problemów można wymienić trudności emocjonalno-społeczne, ale także kłopoty w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami. Zauważalna jest także nieporadność w różnych sytuacjach społecznych i rosnąca liczba uczniów z problemami natury psychicznej. Poza tym przez naukę na odległość młodsi uczniowie mieli problemy z opanowaniem umiejętności wymagających bezpośredniego kontaktu z nauczycielami. Chodzi przede wszystkim o czytanie i pisanie. Nie było też możliwości rozszerzania zainteresowań i szczególnych talentów.

Odpowiedzią na te problemy będą aktywności we wszystkich stargardzkich podstawówkach. Już zaplanowano zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, rozwijające uzdolnienia, umiejętności uczenia się, ale także te specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne i podnoszące kompetencje emocjonalno-społeczne. Poza tym uczniowie dostaną pomoc w wyborze dalszego kierunku kształcenia i zawodu. Skorzystają również z porad i konsultacji. Wszystko to pozwoli uzupełnić braki, a także rozwinąć pasje.

Cały projekt pochłonie prawie 375 000 zł, a blisko 354 000 zł to dofinansowanie zdobyte przez Stargard.

Projekt „POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE” dofinansowany ze środków RPO WZ 2014-2020, działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19.

Zdjęcie: KPRM/Print Screen