Aktualności: Sprawy urzędowe

Porozmawiajmy o ofertach

8 stycznia 2020

Trwa przyjmowanie zgłoszeń w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w dziedzinie turystyki i kultury. Swoje propozycje mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz stargardzian. W tym roku obowiązują nowe wzory dokumentów. W piątek (10.01.) od 16:00 do 18:00 można przyjść do Urzędu Miejskiego i skorzystać z pomocy w ich wypełnianiu.

Aktualnie przyjmowane są zgłoszenia w dwóch konkursach. Jeden dotyczy turystyki i krajoznawstwa – oferty mogą dotyczyć m.in. organizacji wydarzeń promujących Stargard oraz prowadzenia Informacji Turystycznej. Drugi związany jest z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Przyjmowane są oferty np. na organizację festiwali, koncertów, warsztatów, a także spotkać integrujących lokalną społeczność. Więcej informacji o obu konkursach można znaleźć tutaj.

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. W tym roku zmieniły się nieco wzory dokumentów. W piątek (10.01.) od 16:00 do 18:00 w Urzędzie Miejskim przy ul. S. Czarnieckiego 17 (sala 111) dyżurować będą urzędnicy, którzy udzielą wszystkich informacji. Spotkanie dotyczy podmiotów zajmujących się dziedziną turystyki i kultury.

Zdjęcie: UM w Stargardzie