Strona głównaWpisyBiznesPPNT – uzbrajanie trwa

Aktualności: Biznes

PPNT – uzbrajanie trwa

21 maja 2020

Trwa kolejna bardzo duża inwestycja w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii. Ponad 20 ha działek zostanie kompleksowo uzbrojonych. Dzięki temu możliwe będzie pozyskanie nowych przedsiębiorców i dalszy rozwój Stargardu. Także pracownicy PPNT skorzystają – będą poruszać się po komfortowych chodnikach i ciągach pieszo-rowerowych.

Roboty budowlane pochłoną przeszło 27 000 000 zł. Miasto zdobyło na ten projekt dofinansowanie ze środków unijnych – prawie 23 000 000 zł. W PPNT rozpoczęły się już pierwsze prace. Płyty betonowe są kruszone. Materiał zostanie wykorzystany jako warstwa podbudowy nowych dróg wewnętrznych – powstaną 3 odcinki jezdni o łącznej długości prawie 1,5 km. Wykonana zostanie także kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej. Teren będzie oświetlony, a wzdłuż nowej jezdni znajdą się chodniki i ciągi pieszo-rowerowe.

Kolejne tereny inwestycyjne w PPNT są przygotowywane przede wszystkim z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach. Stargard to dobre miejsce zarówno dla działalności i rozwoju zarówno dużych, jak i nieco mniejszych firm. Kompleksowe uzbrojenie działek w PPNT zwiększa atrakcyjność tych terenów dla przyszłych przedsiębiorców. Ważny jest również komfort pracowników. Dzięki rozbudowie infrastruktury drogowej wygodnie i bezpiecznie docierają do pracy – komunikacją miejską, rowerem, własnym samochodem lub pieszo.

Zadanie wpisuje się w założenia 1 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 „Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie”, działanie 1.11 „Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.

Zdjęcia: UM w Stargardzie