Aktualności: Biznes

Przebudowa pływalni – oferty otwarte

28 marca 2019

Dwie firmy chcą podjąć się gruntownej modernizacji i rozbudowy pływalni przy ul. Szczecińskiej 35.

– Swoje propozycje złożyły firmy mające doświadczenie
w tego typu inwestycjach. Spółka Erbud z Warszawy zaproponowała kwotę ponad 31 620 000 zł netto. Spółka DORACO z Gdańska złożyła ofertę o wartości prawie 37 000 000 zł netto – mówi Grzegorz Chudzik, prezes OSiR. Obie firmy zaproponowały 60-cio miesięczny okres gwarancji.

Teraz komisja przetargowa dokładnie analizuje złożone oferty pod względem formalnym. Weryfikowana jest też poprawność wyceny. Wyniki tych prac powinniśmy poznać do końca przyszłego tygodnia. Jeśli będą pomyślne, OSiR podpisze umowę z wykonawcą inwestycji.

Wizualizacja: MD Biuro Architektoniczne